نویسنده = آقا محسنی فشمی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلان‌شهر تهران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-83

10.22054/urdp.2016.7257

محمد شیخی؛ نجمه آقا محسنی فشمی