نویسنده = اکبری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 31-55

10.22054/urdp.2016.7256

رضا مستوفی؛ طاهره عرفان منش؛ امیر صابری؛ محمدرضا اکبری