نویسنده = خرمی، هابیل
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، بهار 1397، صفحه 99-131

10.22054/urdp.2018.20896.1063

موسی واعظی؛ اکبر اسمعیلی؛ توحید احمدی؛ هابیل خرمی