نویسنده = رضوانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 167-198

10.22054/urdp.2016.8289

امید جامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی