برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تأثیرات اجتماعی احداث مجموعه‌های فرهنگی و هنری (نمونه موردی: تئاتر شهر کرج)

هادی برغمدی؛ ُسیمین زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73053.1540

چکیده
  اوقات فراغت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است. حکومت‌ها در تلاشند با ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی، فضای سالمی برای برآوردن این نیاز فراهم نمایند. در همین راستا شناسایی عوامل مؤثر در جهت افزایش تقاضای فضای فرهنگی در اجرای موفق این مراکز و درنتیجه رضایت شهروندان نقش مهمی دارد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است: ساخت تئاتر ...  بیشتر

تأثیرات انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده شهر به‌مثابه پروژه محرک توسعه

هادی برغمدی؛ فرید ناهید

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401، ، صفحه 87-119

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66775.1420

چکیده
  اجرای پروژه‌های محرک توسعه در راستای تسریع و تسهیل بازآفرینی بافت‌های نابسامان شهری صورت می‌پذیرد و با اتکا به مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های محلی به ثمر می‌رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات انتقال سازمان‌های عمومی به بافت فرسوده شهر تهران بوده است که به این منظور تلاش شد با بهره‌گیری از رویکرد ارزیابی تأثیرات و باهدف ...  بیشتر

تأثیرات اجتماعی سامان‌دهی خیابانهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی (مطالعه موردی خیابان لاله‌زار)

هادی برغمدی؛ معصومه محقق منتظری

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 113-140

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62581.1366

چکیده
  لاله زار یکی از خیابان‌های تاریخی و فرهنگی تهران بوده و ازجمله فضاهای شهری است که برای بیان تاریخ و فرهنگ این شهر در بسیاری از منابع به آن اشاره شده است. نبود فعالیت‍های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ویژگی‍های تاریخی و هم‌جواری ناخوشایند با فعالیت‍های تجاری، این خیابان را با مسائل اجتماعی فراوانی مواجه کرده است. پیاده‍راه سازی ...  بیشتر