برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل‌دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)

محدثه یوسف پور؛ محمود جمعه پور؛ علی خاکساری رفسنجانی

دوره 8، شماره 26 ، مهر 1402، ، صفحه 43-85

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.71295.1508

چکیده
  افزایش جمعیت، تمرکز آن در کلان‌شهرها، با سیاست ایجاد شهرهای جدید همراه شد. بی‌توجهی به بافت فرهنگی و هویتی جمعیت مهاجر سبب ایجاد مسائلی در پایداری اجتماعی همچون عدم دستیابی به جمعیت پیش‌بینی‌شده و پس‌ازآن عدم وجود برنامه‌ریزی اقتصادی، منجر به عدم خوداتکایی اقتصادی در شهر جدید پردیس شد. هدف از این پژوهش بررسی پراکندگی هویتی در ...  بیشتر