دوره 8 (1402)
دوره 7 (1401)
دوره 6 (1400)
دوره 5 (1399)
دوره 4 (1398)
دوره 3 (1397)
دوره 2 (1396)
دوره 1 (1395)

تعداد مشاهده مقاله

120,564

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

104,446

نسبت مشاهده بر مقاله

641.3

نسبت دریافت فایل بر مقاله

555.56

تعداد مقالات ارسال شده

646

تعداد مقالات رد شده

332

درصد عدم پذیرش

51

تعداد مقالات پذیرفته شده

172

درصد پذیرش

27

نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای یک نشریه با داوری بسته، دوسو ناشناس و دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم ساختن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای پایه گذاری شده و دارای درجة علمی ‌_ پژوهشی به شماره 3/18/313176/ مورخ‌ 07/ 12/ 97  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­ باشد.

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

این نشریه هم به صورت چاپی و هم به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

این نشریه، با انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران از تاریخ 1400/11/20 الی 1402/11/20 تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است.

 

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بررسی تأثیر دلبستگی به مکان بر رفتارهای حامی محیط زیستی شهروندان (مطالعه موردی: شهر رشت)

علی اکبر سالاری پور؛ آرمان حمیدی؛ عالیه فریدی فشتمی؛ امیرحسین نوربخش

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.76342.1597

چکیده
  امروزه بخش بزرگی از رفتارهای محیط زیستی شهروندان تحت تأثیر ارتباط و میزان دلبستگی آن‍ها با شهر است. به‌طوری‌که دلبستگی به مکان و شهر مؤلفه‌ای حیاتی در پرورش شهروندان حامی محیط‌زیست محسوب می‍گردد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کمی می‍باشد. جهت جمع‍آوری اطلاعات باهدف سنجش تأثیر میزان دلبستگی به شهر و همچنین خصوصیات فردی شهروندان، ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تحلیل رفتاری میزان مقبولیت عمومی استفاده از دوچرخه در شهر آق‌قلا

رقیه بخشنده؛ کورش افضلی؛ محمد هادی الماسی

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 39-67

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73982.1553

چکیده
  در دهه‌های اخیر، استقرار و استفاده از دوچرخه در بسیاری از شهرهای جهان رواج داشته ولی بااین‌وجود استفاده از آن در شهرهای ایران محدود می‌باشد. هدف از پژوهش؛ بررسی میزان مقبولیت عمومی استفاده از دوچرخه در شهر کوچک آق‌قلا می‌باشد. رویکرد پژوهش، کمّی توأم با منطق استدلال قیاسی و ماهیت آن پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از یک ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تحلیل تطبیقی در سنجش کیفیت فضایی بازار تبریز مبتنی بر نحو فضایی و ماتریس PPS (نمونه موردمطالعه: بازار تبریز)

سید محمد مهدی حسینی کیا؛ لیلا مدقالچی؛ آیدا ملکی؛ پریسا هاشم پور

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 69-111

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.76529.1600

چکیده
  مسئله یافتن شیوه مناسب تحلیل یک فضا همواره ذهن پژوهشگران را معطوف به خودساخته است. اغلب تحقیقات فضایی تنها با استفاده از یکی از روش‌ها و تکنیک‌های تحقیق کمی و یا کیفی انجام می‌گردد و نتایج آن‌ها تنها قسمتی از ویژگی‌های فضایی را روشن می‌نماید. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی دو روش چیدمان فضایی که بر ساختار فضایی تمرکز دارد و رویکرد ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تأثیرات اجتماعی احداث مجموعه‌های فرهنگی و هنری (نمونه موردی: تئاتر شهر کرج)

هادی برغمدی؛ ُسیمین زمانی

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73053.1540

چکیده
  اوقات فراغت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است. حکومت‌ها در تلاشند با ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی، فضای سالمی برای برآوردن این نیاز فراهم نمایند. در همین راستا شناسایی عوامل مؤثر در جهت افزایش تقاضای فضای فرهنگی در اجرای موفق این مراکز و درنتیجه رضایت شهروندان نقش مهمی دارد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است: ساخت تئاتر ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری کالبدی و فضایی زیستی خانه‌های سنتی شهر پاوه

جمال الدین هنرور؛ مختار رستمی؛ مریم ازنب؛ فائزه طاهری سرمد

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 145-185

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.74342.1557

چکیده
   فضاهای زیستی در هر منطقه، تحت تأثیر خاستگاه­های فرهنگی، محیطی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن منطقه شکل گرفته است. شهر پاوه در شمال­ استان کرمانشاه دارای خانه­های ارزشمند تاریخی است که اکثراً به‌صورت پلکانی و با توجه به توپوگرافی و شیب زمین‌ساخته شده­اند. این تحقیق باهدف شناخت عناصر کالبدی و فضایی در خانه‌های سنتی پاوه انجام ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
واکاوی نقش مکان‌های سوم شهری در کیفیت محیطی شهر اهواز

حسن حویزاوی؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ فرشته احمدی

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 187-223

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.75276.1574

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی نقش مکان‌های سوم شهری در کیفیت محیطی شهر اهواز است. این پژوهش با رویکردی کمَی، به روش پیمایشی و متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی در سال 1402 در شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری کلیه شهروندان اهوازی (885000 نفر) در سال 1395 می‌باشند که به‌وسیله فرمول کوکران تعداد 390 نفر به‌عنوان حجم نمونه و به‌صورت تصادفی به‌وسیله ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
شناسایی شاخص های تاثیرگذار در خلق خیابان های شهری ایده-آل؛ نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهر کرج

فیروز جعفری؛ رسول قربانی؛ سارا ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70335.1483

چکیده
  خیابان های شهری، فضاهایی پویا و واجد حس حرکت به شمار می روندکه برای استفاده پیاده و سواره و یابعضاً فقط پیاده طراحی می شوند.این فضاها غالباً به نیازهای افراد استفاده کننده از آن،به درستی پاسخگو نبوده و مردم به خیابان به عنوان مسیری صرفاً برای گذر سواره می نگرند.هدف از این پژوهش، بررسی جامعی از خیابان شهری و شناسایی شاخص های محیطی و ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
راهکارهای ارتقاء کیفیت نمای بناهای مسکونی شهر تهران

مرجان گلی پور؛ پویان شهابیان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.76147.1593

چکیده
  تحولات اخیر و سرعت ساخت‌وساز در شهرها و متعاقب آن نابسامانی در سیمای فضاهای شهری مبین ضعف‌ها و چالش‌هایی در سطوح مختلف است که نگاه موشکافانه‌تری به مسئله نمای شهری را می‌طلبد و کلیه ساختمان‌ها را در برمی‌گیرد ولی ساختمان‌های مسکونی بیشترین عناصر و تأثیرگذارترین عوامل منظر یک شهر می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهکارهای ...  بیشتر

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11550

چکیده
  چکیده توسعه شهرها فرآیندی پویا ومداوم است که درطی آن محدوده‌های فیزیکی شهر وفضاهای کالبدی آن از حیث کمی افزایش وازحیث کیفی تغییر می‌یابد واگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید. در این راستا این تحقیق در شهر لامرد واقع در جنوب استان فارس انجام شده است که هدف از این پژوهش بهسازی و نوسازی ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
ارزیابی پیامدهای اجتماعی - فرهنگی پروژه های شهری : مورد مطاالعه پارکلت کتاب خیابان فخر رازی

ستار پروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.79364.1632

چکیده
  پژوهش هایی که با هدف ارزیابی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی انجام می شوند به دنبال ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی اجتماعات انسانی و تحقق عدالت اجتماعی هستند. در این پژوهش تلاش شده است تا به ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی احداث پارکلت کتاب به‌مثابه یک فضای شهری کوچک، منعطف و کاربردی در خیابان فخر رازی پرداخته شود.. در بخش کمی که از روش ...  بیشتر

تحلیل رابطه ی بین مؤلفه های کمی و کیفی مسکن حداقل

فریما فریدنی؛ سید عباس یزدانفر؛ ندا سادات صحراگرد منفرد؛ مهدی خاک زند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.72784.1531

چکیده
  از آنجا که مسکن حداقل با هدف استطاعت‌پذیری طراحی می‌شود، عموماً مؤلفه‌های کمی و کیفی در آن توأمان لحاظ نمی شود. لذا هدف از این پژوهش، تحلیل رابطه‌ی بین کمیت و کیفیت در مسکن حداقل است. ابتدا مؤلفه‌های کمی و کیفی مسکن حداقل و فراوانی و وزن آنها با روش توصیفی و آنتروپی شانون استخراج شد. سپس از طریق روش پیمایشی (مصاحبه ساختاریافته) راهبرد‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
اهمیت دلبستگی مکانی در مدیریت شهری و نقش فاکتورهای طراحی

حسن صادقی نائینی؛ ناعمه دنیامالی؛ مائده هاشم زاده؛ مهدیه جعفرنژاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.78328.1627

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر محصولات شهری در افزایش ارتباط افراد با شهرهای خود و تقویت ارتباطات اجتماعی میان ساکنان آنها پرداخت. به این منظور، با بررسی دقیق پایگاه‌های داده علمی امرالد ، ابسکو و وب آف ساینس اسناد منتشر شده از سال 2013 تا نوامبر 2022 مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع 1532 مقاله‌ی اولیه، پس از چندین مرحله ارزیابی، 14 مقاله‌ی کلیدی ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
مسأله سیاست اجتماعی مسکن در ایران: بررسی اثرات اجرای پروژه مسکن مهر بر گسترش پدیده جدایی‌گزینی فضایی-اجتماعی در مجموعه کلان شهری تهران

علیرضا وزیری زاده؛ نسرین حق شناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.79022.1628

چکیده
  در سه دهه گذشته، چیرگی کامل دینامیز‌های بازار-محور بر نظام مسکن ایران به افول شدید استطاعت‌پذیری خصوصاً برای اقشار کم‌درآمد منجر شده است. در نتیجه این امر نیاز‌های مسکن فراوان و رو به تزایدی، عمدتاً از طرف اقشار کم‌درآمد جامعه، بی‌پاسخ مانده است. از طرف دیگر کاهش شدید استطاعت‌پذیری باعث گسترش پدیده جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی ...  بیشتر

ابر واژگان