تعداد مشاهده مقاله

16,951

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

14,160

نسبت مشاهده بر مقاله

627.81

نسبت دریافت فایل بر مقاله

524.44

تعداد مقالات ارسال شده

219

تعداد مقالات رد شده

110

درصد عدم پذیرش

50

تعداد مقالات پذیرفته شده

23

درصد پذیرش

11

نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای یک نشریه با داوری بسته، دوسو ناشناس و دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم ساختن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای پایه گذاری شده و دارای درجة علمی ‌_ پژوهشی به شماره 3/18/313176/ مورخ‌ 07/ 12/ 97  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­ باشد.

 

اطلاعات نشریه:

کشور محل چاپ: ایران

شاپای چاپی:  5864 - 2476            

شاپای الکترونیکی:  6402 - 2476

نوع مجله: نشریه علمی 

نوبت های چاپ: فصلنامه

حوزه تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، توسعه شهری و منطقه ای

نوع مجله: نشریه علمی

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی با دسترسی آزاد به تمامی مقالات

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

قابل دسترسی از پایگاه های اینترنتی:  magiran.com, ensani.ir, civilica.com, noormags.ir,sid.ir 

زمان داوری: حداقل 9 هفته

ایمیل فصلنامه: urdp@atu.ac.ir

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 4، بهار 1397 

7. امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل

صفحه 183-207

10.22054/urdp.2018.25708.1078

بهرام ایمانی؛ محمد حسن یزدانی؛ سولماز روحی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی صفحه آرا کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-5864
شاپا الکترونیکی
2476-6402

ابر واژگان