تعداد مقالات: 27
-19. بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 31-55

10.22054/urdp.2016.7256

رضا مستوفی؛ طاهره عرفان منش؛ امیر صابری؛ محمدرضا اکبری


-18. رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 31-62

10.22054/urdp.2016.8285

سید یعقوب موسوی؛ سحر صفری


-15. ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلان‌شهر تهران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-83

10.22054/urdp.2016.7257

محمد شیخی؛ نجمه آقا محسنی فشمی


-11. تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف‌آباد تهران)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 83-119

10.22054/urdp.2016.7258

ژیلا سجادی؛ بهرنگ کلانتری؛ وحید یاری قلی


-10. مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، بهار 1397، صفحه 99-131

10.22054/urdp.2018.20896.1063

موسی واعظی؛ اکبر اسمعیلی؛ توحید احمدی؛ هابیل خرمی


-9. سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 103-137

10.22054/urdp.2016.8287

سمیه شالچی؛ امین مومیوند


-7. شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 119-149

10.22054/urdp.2016.7259

میترا عظیمی


-1. امکان‌سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 167-198

10.22054/urdp.2016.8289

امید جامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


شماره‌های پیشین نشریه