کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 3
1. مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، بهار 1397، صفحه 99-131

10.22054/urdp.2018.20896.1063

موسی واعظی؛ اکبر اسمعیلی؛ توحید احمدی؛ هابیل خرمی


3. بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 31-55

10.22054/urdp.2016.7256

رضا مستوفی؛ طاهره عرفان منش؛ امیر صابری؛ محمدرضا اکبری