دوره 5 (1399)
دوره 4 (1398)
دوره 3 (1397)
دوره 2 (1396)
دوره 1 (1395)

تعداد مشاهده مقاله

34,184

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

29,243

نسبت مشاهده بر مقاله

297.25

نسبت دریافت فایل بر مقاله

254.29

تعداد مقالات ارسال شده

407

تعداد مقالات رد شده

202

درصد عدم پذیرش

50

تعداد مقالات پذیرفته شده

101

درصد پذیرش

25

نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای یک نشریه با داوری بسته، دوسو ناشناس و دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم ساختن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای پایه گذاری شده و دارای درجة علمی ‌_ پژوهشی به شماره 3/18/313176/ مورخ‌ 07/ 12/ 97  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­ باشد.

برابر بند الف ماده 3 آیین نامه ابلاغی مورخه 1400/02/01 به شماره 16042/و مبنی بر تعیین هزینه پردازش مقاله، مبلغ یک میلیون ریال به عنوان هزینه ارزیابی مقالات دریافت می گردد.

 

1. تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب

معصومه شفیعی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.64648.1391

چکیده
  پژوهش حاضر، با إتخاذِ زاویۀ دیدِ دیرینه‌شناسیِ سیاست، به کاوش در فضای گفتمانی‌ای پرداخته است که منجر به پدیداریِ ابژۀ سیاست‌های مسکن پس از انقلاب به مثابه تنها ابژۀ ممکن و مطلوب گردیده است، تا از این طریق به درک درستی از قواعدی که بر اجزای پراکندۀ گفتمانِ به پیش برندۀ سیاستگذاری مسکن در ایران پس از انقلاب حاکم است، نائل گردد. بدین ...  بیشتر

2. شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه های فقر (مورد مطالعه: گرگان)

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ مونا غلامی؛ بهناز محمدیاری

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.62006.1359

چکیده
  فقر یکی از مهمترین چالش های شهرنشینی امروز است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌های فقر در شهر گرگان به نگارش در آمده است. داده­های خام از بلوک‌های آماری سال های 1390 و 1395 استخراج شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی، برای سنجش فقر از روش تحلیل عاملی و برای تحلیل فضایی از روش خود همبستگی فضایی موران استفاده شد. طبق ...  بیشتر

3. تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران

ونداد بنائی کشتان؛ حسن احمدی؛ حسین ذبیحی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.63842.1381

چکیده
  ﺷﻬﺮ را می‌توان ﻣﺘﻦ نگاشته‌ای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ همیشگی ﻗﺮار دارد. زبان و اصطلاحات عامیانه از قدیمی‌ترین عناصر متن شهر هستند. هدف از این پژوهش، استفاده از مفاهیم زبانشناسی و اصطلاحات عامیانه زبان در تحلیل محتوای متن شهر می‌باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. به‌منظور جمع‌آوری ...  بیشتر

4. پژوهشی بر حس سرزندگى ساکنان در مجتمع‌های مسکونی و نقش طبیعت بر آن (مورد مطالعه: مجتمع‌های مسکونی اکباتان تهران، پردیسان قم، زیتون اصفهان و مهرگان قزوین)

محمد بهزادپور

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.60316.1318

چکیده
  در چند دهه اخیر به دلیل مهاجرت‌های بی‌رویه از نواحی روستایی و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و انبوه‌سازی مسکن در کشور، توجه به افزایش سرزندگی ساکنان از طریق ایجاد فضاهای طبیعی در شهرها، رنگ باخته است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی جایگاه طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی است. پژوهش به لحاظ هدف شناختی، روش انجام آن توصیفی ...  بیشتر

5. تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی

کسری کتاب اللهی؛ اصغر مولایی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.60412.1319

چکیده
  انباشت سرمایه در جوامع سرمایه‌داری معاصر، از طریق شهری شدن اتفاق می‌افتد و حرکت‌ طرح‌های توسعة شهری نیز به سمت تولید ثروت گرایش یافته و بخش‌های مهمی از شهرها با نیّات و شهوات سرمایه‌داری، جهت طرح‌های بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار گیرد. در خلال این طرح‌ها، بسیاری از مردم متضرر می‌شوند پیامدهای های تملک اراضی در بسیاری از طرح‌های ...  بیشتر

6. تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال

یاسمن نزیمی؛ کاوه تیمورنژاد؛ کرم اله دانش فرد

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.61652.1351

چکیده
  بهره‌گیری از قابلیت‌های بی شمار فناوری در عرصۀ مدیریت شهری نیز، پیامدهای شگرفی به همراه دارد و توسعۀ آن در قالب خدمات هوشمند شهرداری ها، نیازمند مدیریت عملکرد درست منابع انسانی است. با توجه به ورود به عرصه انقلاب چهارم و توسعه پارادایم جدید به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال ، حوزه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی، از جمله ...  بیشتر

1. بررسی تأثیر عوامل روانشناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی (مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران)

محمد کاظمی؛ عالیه کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.62895.1371

چکیده
  مدل‌های ارزیابی آسایش حرارتی برای تعیین شرایط حرارتی قابل‌قبول محیط همچون محدوده دما، رطوبت و جریان هوا بکار می‌روند. میزان سوخت‌وساز بدن و پوشش افراد، عوامل مختلف محیطی همچون دما و رطوبت و عوامل روانشناختی بر ارزیابی آسایش حرارتی تأثیر می‌گذارند. اغلب دشواری اندازه‌گیری عوامل روانشناختی باعث نادیده گرفتن اثر آنها می‌شود. بر ...  بیشتر

2. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2020.11550

چکیده
  چکیده توسعه شهرها فرآیندی پویا ومداوم است که درطی آن محدوده‌های فیزیکی شهر وفضاهای کالبدی آن از حیث کمی افزایش وازحیث کیفی تغییر می‌یابد واگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید. در این راستا این تحقیق در شهر لامرد واقع در جنوب استان فارس انجام شده است که هدف از این پژوهش بهسازی و نوسازی ...  بیشتر

3. برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه نشینی براساس رهیافت نظریه داده بنیاد و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مرضیه شهریاری؛ فاطمه حمیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.63208.1377

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر با هدف درک تفسیر شهروندان از زندگی حاشیه‌نشینی و تجربه‌ی زندگی روزمره آنها در مناطق حاشــیه‌ی شهرستان هویزه استان خوزستان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش کیفی به شــیوه‌ی‌ نظریه داده بنیاد و تکنیک گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و مشــاهدات میدانی مشارکتی بوده است. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

ابر واژگان