رتبه Q2 در موضوع علوم اجتماعی
بر اساس گزارش ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)در سال 1399، منتشر شده در اسفندماه 1401، نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، رتبۀ Q2 را در موضوع "علوم اجتماعی" کسب کرده است.  https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

مطالعه بیشتر

هزینه پردازش مقالات
 نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت می گردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

مطالعه بیشتر

DOAJ(Directory of Open Access Journals)
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای در پایگاه دواج نمایه شده است. این پایگاه به عنوان معتبرترین پایگاه بین المللی برای نشریات دسترسی آزاد (Access Open) محسوب میشود که بیانگر شاخص کیفیت نشریات و اعتبار پژوهشی آنهاست.

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
این تفاهم نامه بین دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1402/11/20 منعقد شد.

مطالعه بیشتر

login