راهنمای ثبت نام در نشریه برنامه ریزی توسعه شهری ومنطقه ای      

 نشریه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان هزینه پردازش اولیه مقالات دریافت می کند اما تمام هزینه های داوری و مراحل چاپ و انتشار مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

جهت ثبت نام در نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای فرآیند زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

3. ذخیره اطلاعات؛

4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

 

راهنمای نگارش مقاله‌ها در فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای

 الف: به لحاظ محتوا

1.در جهت هدفهای نشریه باشد.

2.جنبة علمی و پژوهشی داشته باشد.

3.حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

4.قبلاً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده باشد.

 

 ساختار مقاله

عنوان: عنوان مقاله باید ایده اصلی مربوط به مقاله را نشان دهد و به طور فشرده متغیرها، مسأله نظری و رابطه بین آن‌ها را بیان کند. از نوشتن واژه‌های غیر مفید و غیر ضروری مانند بررسی، مطالعه آزمایشی و مواردی از این قبیل (غیر از فراتحلیل) خودداری کنید. آوردن محل و سال تحقیق معمولاً لازم نیست. از نوشتن سرواژه‌ها و مخفف‌ها جز در موارد ضروری مانند (MRI) خودداری کنید. بهتر است تعداد واژه‌های عنوان بیش از 12 واژه نباشد.

نام مؤلفان و محل کار و وابستگی: نام کوچک و نام خانوادگی به طور کامل در وسط زیر عنوان ذکر شود. از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس،PhDو موارد مشابه خودداری شود. دپارتمان و نام مؤسسه، محل کار مؤلف یا مؤلفان باید ذکر شود. هنگامی که مؤلف محل کار یا وابستگی ندارد، باید نام شهر و استان محل سکونت خود را در زیر نام و نام خانوادگی خود بنویسد.

یادداشت مؤلف: هر مؤلف باید یادداشت کوتاهی را در مورد نام، نام خانوادگی، محل کار و سپاسگزاری بنویسد. در بند دوم در صورتی که تعارض منافع وجود داشته باشد، باید توضیح داده شود (برای مثال، نتیجه‌گیری پژوهش شما ارتباطی با موسسه محل کار شما ندارد و یا بخشی از پژوهش شما بر اساس داده‌هایی است که از محل دیگری فراهم شده است). در بند آخر، باید نشانی کامل تماس و رایانامه ذکر شود. یادداشت مؤلف باید در همان صفحه عنوان و در پایین صفحه نوشته شود.

چکیده: چکیده خلاصه‌ای از مقاله است که امکان استنباط سریع از محتوای مقاله را فراهم می‌کند. چکیده خوب دارای چند ویژگی است:

  • دقیق است، یعنی آنچه را در مقاله موجود است نشان می‌دهد و نه چیز دیگر
  • غیر ارزشی بیان می‌شود و در اصل گزارش می‌کند نه قضاوت.
  • فشرده، منسجم و قابل فهم است. از فعل‌های معلوم استفاده می‌کند. برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتیجه‌گیری از فعل زمان حال استفاده می‌کند. مطالب کاملاً مفید را بنویسید و از تکرار مطالب اکیداً خودداری کنید. مطالبی را در چکیده بنویسید که مخاطبان شما در جستجوهای الکترونیک دنبال می‌کنند.

چکیده باید دربردارنده مسأله مورد بررسی (تا حد امکان یک جمله)، شرکت کنندگان (ویژگی خاص آن‌ها مانند سن، جنس و قومیت)، ویژگی اصلی پژوهش و روش، یافته‌های اصلی، اندازه اثر، فاصله اطمینان و یا سطح معناداری، نتیجه‌گیری و تلویحات و کاربرد آن باشد (روش نگارش چکیده برای مطالعات مروری، فراتحلیل، موردی، روش‌شناختی و نظریه مدار کمی با آنچه در اینجا ذکر شده تفاوت دارد). تعداد واژه‌های چکیده بین 150 تا 200 واژه باشد و کلید واژه‌های آن بین 3 تا 5 واژه باشد (در چکیده انگلیسی کاملاً با حروف کوچک نوشته شوند). کلمه چکیده در وسط و بالای چکیده نوشته شود. چکیده نباید پاراگراف‌بندی داشته باشد.

  طرح مسأله: باید به توصیف و بیان مسأله بپردازد. مقدمه باید توضیح دهد که مسأله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آن‌ها دارد؟ فرضیه‌ها و هدف را بنویسید. مقدمه باید در 2 تا 3 صفحه بر بیان مسأله، بر محور متغیرها و مؤلفه‌های پژوهش متمرکز باشد. از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیرمفید خودداری کنید. هم‌چنین مقدمه نباید به گونه‌ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‌ای قابل استفاده باشد.

مبانی نظری: پس از طرح مسئله مبانی نظری و چارچوب نظری تحقیق به همراه فرضیات مطرح شود.

روش:  این قسمت به توصیف جزئیات اجرای پژوهش می‌پردازد. در این قسمت پس از توضیح نوع و طرح پژوهش، عنوان‌های فرعی زیر اضافه می‌شوند:

  • شرکت‌کنندگان (یا آزمودنی‌ها): توضیح مناسب در مورد شرکت کنندگان ضروری است. فرایند نمونه‌گیری و معیارهای درون‌گذاری و برون‌گذاری شرکت‌کنندگان ذکر شود. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مانند سن، جنس، قومیت، نژاد، سطح تحصیلات، مکان، وضعیت اجتماعی– اقتصادی، مهاجرت، معلولیت‌ها و ناتوانی‌ها و زبان ( و سایر ویژگی‌های خاص مانند سطح پیشرفت تحصیلی ) بیان شود. هر موردی را که ممکن است به نوعی بر تفسیر نتایج اثر بگذارد، توضیح دهید.
  • در طرح‌های آزمایشی بعد از شرکت کنندگان، عنوان طرح پژوهشی را بنویسید و سپس مختصراً توضیح دهید.
  • ابزار (مواد): ابزارها و مواد مورد استفاده با ذکر منبع توضیح داده شوند. هدف، ساختار، اعتبار و روایی ابزارها، نحوه اجرا و پاسخ‌گویی به آن‌ها ذکر شود. به ویژه آزمون‌های ترجمه شده باید از حیث ترجمۀ مستقیم و معکوس توضیح داده شوند. لازم نیست توضیح مبسوط و غیر ضروری در مورد ابزارها و مواد داده شود. (احتمالاً می‌توان مطالب ضروری را در این موارد در یک پاراگراف 6 تا 10 سطری توضیح داد).
  • شیوه اجرا / گردآوری داده‌ها: اگر در پژوهش، مداخله یا آزمایشی صورت گرفته است باید محتوای آن به طور کامل توضیح داده شود و خلاصه‌ای از آن در یک جدول، در پیوست و در پایان مقاله، پس از فهرست منابع آورده شود. شیوه اجرا یا گردآوری داده‌ها را توضیح دهید. اگر از دستگاه یا وسیله خاصی استفاده شده، آن را توضیح دهید. اطلاعاتی که لازم است در این قسمت ارائه شوند: (الف) فرد یا افرادی که مجری مداخله بوده‌اند یا داده‌ها را گردآوری کرده‌اند (ب) مکان و موقعیت (ج) طول مدت اجرا و جلسه‌ها و فاصله بین آن‌ها (د) فعالیت‌ها یا مشوق‌های مورد استفاده. چگونگی گروه‌بندی شرکت‌کنندگان (تصادفی بودن یا غیره).

یافته های تحقیق: در این بخش داده‌ها و تحلیل‌های انجام شده را خلاصه کنید. کلیه نتایج از جمله آنهایی که برخلاف انتظار بوده را بیان کنید. برای مثال نتایج معنادار و غیر معنادار و اندازه‌های اثر را بیان کنید. داده‌های خام و یافته‌های مربوط به یک آزمودنی (غیر از طرح‌های تک آزمونی) را ذکر نکنید. فرضیه‌ها را ذکر کنید و سپس تحلیل داده‌ها را نشان دهید. در توضیح نتایج رد یا قبول فرضیه تحقیق را بیان کنید. همیشه محقق یا محققان مسئول صحت و دقت تحلیل‌ها هستند. در بیان نتایج، فرض اصلی بر این است که خواننده مقاله، فردی حرفه‌ای و متخصص است. از این‌رو مباحث توصیفی عمومی و مبانی کلی و منابع آن‌ها را ذکر نکنید. داده‌های از دست رفته و ریزش‌ها را ذکر کنید. در بیان نتایج مقدار آماره تا دو رقم اعشار، درجه آزادی، جهت تأثیر، فاصله اطمینان و اندازه اثر را بیان کنید. در صورتی که برنامه مداخله و آزمایشی به گونه‌ای که مد نظر پژوهشگر بوده و به اجرا درنیامده، باید در مورد آن توضیح بدهید. از آوردن جدول‌ها و نمودارهای غیر ضروری و متعدد اکیداً خودداری شود. فقط جدول‌های ضروری وارد شود. (در جدول‌ها از ترسیم خط‌های عمودی داخلی غیر ضروری خودداری شود و شماره جدول و شکل با ذکر توضیح مناسب کوتاه در بالای آن‌ها اضافه شود).

  نتیجه گیری: در این قسمت باید نتایج را به‌ویژه با در نظر گرفتن فرضیه‌ها ارزیابی و تفسیر کرد. لازم است که نتایج بررسی، تفسیر و تبیین شوند و بر اساس آن‌ها نتیجه‌گیری شود. تلویحات نظری و کاربردی مورد تأکید است. بهتر است شروع بحث با بیان رد یا تأیید فرضیه باشد. موارد و نکته‌هایی را که قبلاً ذکرشده، تکرار نکنید. در تفسیر و تحلیل نتایج این موارد را مد نظر داشته باشید: الف) هرگونه سوگیری و تهدید اعتبار درونی، ب) ضعف ابزارها، ج) تعداد و همپوشی ابزارها و آزمون‌ها، د) اندازه اثر، ه) هرگونه ضعف یا ملاحظه دیگری که در پژوهش وجود داشته است. آیا برنامة مداخله دقیقاً مطابق برنامه پیش رفته و اجرا شده است؟ چه موانعی در حین اجرا ظاهر شدند؟ محدودیت‌ها را توضیح دهید و به سایر انواع تفسیرهای ممکن اشاره کنید. آیا شرکت‌کنندگان یا آزمودنی‌ها همان است که مد نظر بوده؟ میزان مشارکت آن‌ها چگونه بوده؟ تعمیم‌پذیری نتایج در چه حد است و چه ملاحظه‌هایی دارد؟

در قسمت پایانی بحث، توضیح دقیق و مستدلی در مورد اهمیت یافته‌ها بدهید. در اینجا می‌توانید مجدداً بر اهمیت مسئله تأکید کنید و دو نکته را مورد بررسی و اشاره قرار دهید:

  1. دستاورد نظری، بالینی و کاربردی نتایج چیست و نتایج در فهم چه پدیده‌هایی سودمند هستند.
  2. چه مسائل یا سؤال‌هایی به دنبال این یافته‌ها ظاهر شده‌اند و یا بدون پاسخ مانده‌اند

تشکر و سپاسگزاری

 قبل از بخش منابع،  لطفا توصیه می شود از افرادی که در انجام پژوهش یاری رسان بوده اند قدردانی به عمل آید.

شرایط ظاهری مقاله

1.         ارسال مقالة تایپ شده (حداکثر 20 صفحة تایپ شده با برنامه word و ذخیره شده در قالب  word) به همراه فایل pdf مقاله( در فایل pdf اسامی نویسندگان حذف شده باشد) .

2.         چکیده در حدود 150 تا 250 کلمه به همراه واژه‌های کلیدی

متن اصلی مقاله؛ متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، پیشنیه پژوهش، روش، یافته ‏ها، بحث و نتیجه‏ گیری و منابع است. دقت داشته باشید که متن اصلی مقاله نباید بیش‏تر از 6000 واژه داشته باشد (تعداد واژه‏ های چکیده جداگانه در نظر گرفته می‏شود).

3.         نویسنده‌/‌نویسندگان و سازمان‌/‌ سازمان‌های وابسته

پس از عنوان، نام پدیدآورنده(گان) نوشته می‌شود و وابستگی سازمانی آنها بیان می‌گردد. در ساختار جدید، فقط برای نویسنده مسئول ایمیل درج شود، ایمیل مندرج باید ایمیل سازمانی باشد. در صورتی که پدیدآورنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد.

ترتیب نوشتن نام پدیدآورنده(گان) به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله است. در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده(گان) به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، و موارد مشابه خودداری کرد.

نکته مهم: در ساختار جدید انتشار مقاله، همه نویسندگان باید کد ORCID داشته باشند. برای دریافت کد ORCID می‌توانید به وب‌سایت ارکید به آدرس https://orcid.org/ مراجعه نموده و پس از ثبت نام در آن، به رایگان کد ارکید خود را دریافت نمایید. برای دسترسی به راهنمای دریافت کد ارکید اینجا کلیک نمایید.

4.         کلیه اعداد مندرج در فرمول‌ها، جداول و نمودارها به فارسی.

   رعایت بندهای زیر جهت چاپ مقاله بسیار مهم است و در صورت عدم رعایت توسط نویسنده مقاله بازگردانده خواهد شد.

1.         رعایت کامل نحوه نوشتن فرمول‌های ریاضی براساس استانداردهای بین‌المللی به این شیوه که در برنامه word منوی insert زیرمنوی object گزینه microsoft equation 3 را انتخاب کرده سپس فرمول را تایپ می‌کنیم.

2.         شکلهایی که در مقاله قرار داده می‌شود با کیفیت و مناسب برای چاپ باشد.

3.         جداول ارسالی عکس نباشد.

4.         ممیزهای بکار برده شده در مقاله بصورت خط مورب باشد.

5.         جهت صفحه‌آرائی الگوی زیر رعایت شود:

حاشیه از بالا، پایین، چپ و راست به ترتیب 4.6، 5.79، 4.5 و 4.5سانتیمتر و فاصله خطوط: 1 سانتیمتر(صفحه A4) باشد.

موضوع  اندازه      نوع فونت

عنوان مقاله فارسی 15 Bold B Zar

اسامی نویسندگان فارسی       12Bold B compset

متن چکیده فارسی   11 Zar B 

تیترهای داخل متن  B Lotos 14 

کلیدواژه  B Lotos 12

متن        13  B Zar

سرصفحه 10 B compset

پانویس فارسی       10  B Zar

پانویس لاتین         9 نازک Times New Roman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها     11 نازک B lotus

منابع فارسی         13 نازک B Zar

منابع لاتین           12 Times New Roman

چکیده‌ انگلیسی

تیتر چکیده انگلیسی            14Bold     Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی           14Bold Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی     12  نازک            Times New Roman

متن چکیده انگلیسی 11  نازک            Times New Roman

 

منابع

 دستورالعمل فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای در نگارش منابع و مأخذ مقالات:

در بخش منابع مورد استفاده فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه شوند. دقت نمایید که کلیه منابع ارجاع داده شده در متن باید در این بخش آورده شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم شوند.

 (منابع فارسی در قلم بی زر، سایز 13 و hanging 1cm همانند نمونه های زیر در فرمت APA)

زمانی، سیدقاسم و شکیب منش، هدی. (1398). جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت. پژوهش حقوق عمومی، 21(64)، 9-32. doi: 10.22054/qjpl.2019.21762.1513

درون متن: زمانی و شکیب منش (1398)

                (زمانی و شکیب منش ، 1398)

الله کرمی، آزاد، امیری، ججت و طوفانی نژاد، احسان. (1396). چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی.  فناوری آموزش و یادگیری، 3(12)، 27-46. doi: 10.22054/jti.2020.1024.1029

درون متن: الله کرمی و همکاران (1395)

                (الله کرمی و همکاران، 1395)

سیاسی، علیرضا. (1387). گزارش یک زندگی. تهران: اختران.

درون متن: سیاسی (1387)

                (سیاسی، 1387)

صالحی، محمد. (1390). عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

درون متن: صالحی (1390)

                (صالحی، 1390)

فراستخواه، مقصود. (1396). استقلال دانشگاهی در ایران؛ پیش برنده‌ها و بازدارنده‌ها، مجموعه مقالات همایش ملی استقلال دانشگاه‌ها: چالش‌ها و راهبردها، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

درون متن: فراستخواه (1396)

                (فراستخواه، 1396)

References

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association

Parenthetical citations: (Jackson, 2019)

Narrative citations: جکسون[1] (2019)

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Parenthetical citation: (Harris, 2014)

Narrative citation: هریس[2] (2014)

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 6(72), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038

Parenthetical citations: (Sanchiz et al., 2017)

Narrative citations: سانچز و همکاران[3] (2017)

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States.  https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

Parenthetical citation: (Cacioppo, 2019)

Narrative citation: کاسیوپو[4] (2019)

 

 

[1]. Jackson, L. M.

[2]. Harris, L.

[3]. Sanchiz et al.

[4]. Cacioppo, S.

 (منابع لاتین در قلم تایمز، سایز 11 و hanging 1cm همانند نمونه ها در فرمت APA)

  • ترجمه لاتین منابع فارسی، طبق فرمت استاندارد منابع لاتین، در انتهای منابع آورده شود و در ادامه منبع [In Persian] افزوده شود.

در صفحه ابتدایی مقاله، عنوان و چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود.چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد. تاریخ‌های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به ترتیب از  Aتا Z ) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد.

 

منابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌دهی به منابع فارسی و لاتین دانشگاه علامه طباطبائی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن تنظیم شوند.فایل شیوه نامه  تنظیم منابع درون متنی و منابع پایانی را از اینجا دریافت نمایید.

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید. یک فایل اصل مقاله با مشخصات نویسندگان و یک فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری نمایید.

نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .


 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word

 دانلود فرم تعارض منافع به صورت فایل Word

 
 

قایل توجه نویسندگان محترم مقالات

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC قرار دارد.

 Creative Commons License

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License