راهنمای ثبت نام در نشریه برنامه ریزی توسعه شهری ومنطقه ای      

 نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

1) راهنمای ثبت نام در نشریه:

1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

3. ذخیره اطلاعات؛

4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

 

2) ساختار مقاله

دستورالعمل تدوین مقاله به شرح ذیل است:

عنوان: عنوان مقاله باید ایده اصلی مربوط به مقاله را نشان دهد و به طور فشرده متغیرها، مسأله نظری و رابطه بین آن‌ها را بیان کند. از نوشتن واژه‌های غیر مفید و غیر ضروری مانند بررسی، مطالعه آزمایشی و مواردی از این قبیل (غیر از فراتحلیل) خودداری کنید. آوردن محل و سال تحقیق معمولاً لازم نیست. از نوشتن سرواژه‌ها و مخفف‌ها جز در موارد ضروری مانند (MRI) خودداری کنید. بهتر است تعداد واژه‌های عنوان بیش از 12 واژه نباشد.

نام نویسندگان و محل کار و وابستگی: نام کوچک و نام خانوادگی به طور کامل در وسط زیر عنوان ذکر شود. از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس،PhDو موارد مشابه خودداری شود. دپارتمان و نام مؤسسه، محل کار مؤلف یا مؤلفان باید ذکر شود. هنگامی که مؤلف محل کار یا وابستگی ندارد، باید نام شهر و استان محل سکونت خود را در زیر نام و نام خانوادگی خود بنویسد.

چکیده: چکیده خلاصه‌ای از مقاله است که امکان استنباط سریع از محتوای مقاله را فراهم می‌کند. چکیده خوب دارای چند ویژگی است:

 • دقیق است، یعنی آنچه را در مقاله موجود است نشان می‌دهد و نه چیز دیگر
 • غیر ارزشی بیان می‌شود و در اصل گزارش می‌کند نه قضاوت.
 • فشرده، منسجم و قابل فهم است. از فعل‌های معلوم استفاده می‌کند. برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتیجه‌گیری از فعل زمان حال استفاده می‌کند. مطالب کاملاً مفید را بنویسید و از تکرار مطالب اکیداً خودداری کنید. مطالبی را در چکیده بنویسید که مخاطبان شما در جستجوهای الکترونیک دنبال می‌کنند.

تعداد واژه‌های چکیده بین 150 تا 200 واژه باشد و کلید واژه‌های آن بین 3 تا 5 واژه باشد (در چکیده انگلیسی کاملاً با حروف کوچک نوشته شوند). کلمه چکیده در وسط و بالای چکیده نوشته شود. چکیده نباید پاراگراف‌بندی داشته باشد. 

توجه: نویسندگان "مقالات پذیرفته شده برای انتشارباید چکیده تفصیلی انگلیسی (Extended Abstract ) را تدوین و ارسال نمایند. تعداد واژگان چکیده تفصیلی انگلیسی باید بین 700 تا 1200 واژه باشد. فایل پیوست جهت راهنمایی نگارش چکیده تفصیلی انگلیسی می باشد.

Extended Abstract: Guidelines for Author: Word limit for Extended abstract is 700 to 1200 words

ABSTRACT (11 Font Size, bold). Abstract should be written in 200 words and with 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

KEYWORDS: This section should contain maximum 5 words that are written with 11 font size and separated with semi-colon

INTRODUCTION (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

The research gap you are addressing and the differences from other similar works should be clearly presented. You should highlight other relevant literature and specify the main contribution of your work 

METHODOLOGY (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

The methodology must be clearly described. You should explain the research question, describe the research framework, and the methods applied in detail. You need to justify why the chosen method(s) are suited for addressing the problems

RESULTs & DISCUSSION (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

The results obtained are presented. If possible, use descriptive figures or tables rather than explain in text. Then discuss and interpret the results. Compare your findings to other studies and the current body of knowledge in the field

CONCLUSIONS (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

Conclusions should include the principles and generalizations inferred from the results, any exceptions, problems or limitations of the work, theoretical and/or practical implications of the work, and conclusions drawn and recommendations for future studies

  طرح مسأله: باید به توصیف و بیان مسأله بپردازد. مقدمه باید توضیح دهد که مسأله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آن‌ها دارد؟ فرضیه‌ها و هدف را بنویسید. مقدمه باید در 2 تا 3 صفحه بر بیان مسأله، بر محور متغیرها و مؤلفه‌های پژوهش متمرکز باشد. از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیرمفید خودداری کنید. هم‌چنین مقدمه نباید به گونه‌ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‌ای قابل استفاده باشد.

چارچوب نظری: پس از طرح مسئله مبانی نظری و چارچوب نظری تحقیق به همراه فرضیات مطرح شود.

چارچوب روش شناسی:  این قسمت به توصیف جزئیات اجرای پژوهش می‌پردازد. در این قسمت پس از توضیح نوع و طرح پژوهش، عنوان‌های فرعی زیر اضافه می‌شوند:

 • شرکت‌کنندگان (یا آزمودنی‌ها): توضیح مناسب در مورد شرکت کنندگان ضروری است. فرایند نمونه‌گیری و معیارهای درون‌گذاری و برون‌گذاری شرکت‌کنندگان ذکر شود. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مانند سن، جنس، قومیت، نژاد، سطح تحصیلات، مکان، وضعیت اجتماعی– اقتصادی، مهاجرت، معلولیت‌ها و ناتوانی‌ها و زبان ( و سایر ویژگی‌های خاص مانند سطح پیشرفت تحصیلی ) بیان شود. هر موردی را که ممکن است به نوعی بر تفسیر نتایج اثر بگذارد، توضیح دهید.
 • در طرح‌های آزمایشی بعد از شرکت کنندگان، عنوان طرح پژوهشی را بنویسید و سپس مختصراً توضیح دهید.
 • ابزار (مواد): ابزارها و مواد مورد استفاده با ذکر منبع توضیح داده شوند. هدف، ساختار، اعتبار و روایی ابزارها، نحوه اجرا و پاسخ‌گویی به آن‌ها ذکر شود. به ویژه آزمون‌های ترجمه شده باید از حیث ترجمۀ مستقیم و معکوس توضیح داده شوند. لازم نیست توضیح مبسوط و غیر ضروری در مورد ابزارها و مواد داده شود. (احتمالاً می‌توان مطالب ضروری را در این موارد در یک پاراگراف 6 تا 10 سطری توضیح داد).
 • شیوه اجرا / گردآوری داده‌ها: اگر در پژوهش، مداخله یا آزمایشی صورت گرفته است باید محتوای آن به طور کامل توضیح داده شود و خلاصه‌ای از آن در یک جدول، در پیوست و در پایان مقاله، پس از فهرست منابع آورده شود. شیوه اجرا یا گردآوری داده‌ها را توضیح دهید. اگر از دستگاه یا وسیله خاصی استفاده شده، آن را توضیح دهید. اطلاعاتی که لازم است در این قسمت ارائه شوند: (الف) فرد یا افرادی که مجری مداخله بوده‌اند یا داده‌ها را گردآوری کرده‌اند (ب) مکان و موقعیت (ج) طول مدت اجرا و جلسه‌ها و فاصله بین آن‌ها (د) فعالیت‌ها یا مشوق‌های مورد استفاده. چگونگی گروه‌بندی شرکت‌کنندگان (تصادفی بودن یا غیره).

یافته های پژوهش: در این بخش داده‌ها و تحلیل‌های انجام شده را خلاصه کنید. کلیه نتایج از جمله آنهایی که برخلاف انتظار بوده را بیان کنید. برای مثال نتایج معنادار و غیر معنادار و اندازه‌های اثر را بیان کنید. داده‌های خام و یافته‌های مربوط به یک آزمودنی (غیر از طرح‌های تک آزمونی) را ذکر نکنید. فرضیه‌ها را ذکر کنید و سپس تحلیل داده‌ها را نشان دهید. در توضیح نتایج رد یا قبول فرضیه تحقیق را بیان کنید. همیشه محقق یا محققان مسئول صحت و دقت تحلیل‌ها هستند. در بیان نتایج، فرض اصلی بر این است که خواننده مقاله، فردی حرفه‌ای و متخصص است. از این‌رو مباحث توصیفی عمومی و مبانی کلی و منابع آن‌ها را ذکر نکنید. داده‌های از دست رفته و ریزش‌ها را ذکر کنید. در بیان نتایج مقدار آماره تا دو رقم اعشار، درجه آزادی، جهت تأثیر، فاصله اطمینان و اندازه اثر را بیان کنید. در صورتی که برنامه مداخله و آزمایشی به گونه‌ای که مد نظر پژوهشگر بوده و به اجرا درنیامده، باید در مورد آن توضیح بدهید. از آوردن جدول‌ها و نمودارهای غیر ضروری و متعدد اکیداً خودداری شود. فقط جدول‌های ضروری وارد شود. (در جدول‌ها از ترسیم خط‌های عمودی داخلی غیر ضروری خودداری شود و شماره جدول و شکل با ذکر توضیح مناسب کوتاه در بالای آن‌ها اضافه شود).

  نتیجه گیری: در این قسمت باید نتایج را به‌ویژه با در نظر گرفتن فرضیه‌ها ارزیابی و تفسیر کرد. لازم است که نتایج بررسی، تفسیر و تبیین شوند و بر اساس آن‌ها نتیجه‌گیری شود. تلویحات نظری و کاربردی مورد تأکید است. بهتر است شروع بحث با بیان رد یا تأیید فرضیه باشد. موارد و نکته‌هایی را که قبلاً ذکرشده، تکرار نکنید. در تفسیر و تحلیل نتایج این موارد را مد نظر داشته باشید: الف) هرگونه سوگیری و تهدید اعتبار درونی، ب) ضعف ابزارها، ج) تعداد و همپوشی ابزارها و آزمون‌ها، د) اندازه اثر، ه) هرگونه ضعف یا ملاحظه دیگری که در پژوهش وجود داشته است. آیا برنامة مداخله دقیقاً مطابق برنامه پیش رفته و اجرا شده است؟ چه موانعی در حین اجرا ظاهر شدند؟ محدودیت‌ها را توضیح دهید و به سایر انواع تفسیرهای ممکن اشاره کنید. آیا شرکت‌کنندگان یا آزمودنی‌ها همان است که مد نظر بوده؟ میزان مشارکت آن‌ها چگونه بوده؟ تعمیم‌پذیری نتایج در چه حد است و چه ملاحظه‌هایی دارد؟

تشکر و سپاسگزاری

 قبل از بخش منابع،  لطفا توصیه می شود از افرادی که در انجام پژوهش یاری رسان بوده اند قدردانی به عمل آید.

3. راهنمای نگارش منابع

 دستورالعمل فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای در نگارش منابع و مأخذ مقالات:

در بخش منابع مورد استفاده فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه شوند. دقت نمایید که کلیه منابع ارجاع داده شده در متن باید در این بخش آورده شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم شوند. همچنین ضروری است ترجمه لاتین منابع فارسی، طبق فرمت استاندارد منابع لاتین، در بخش منابع لاتین آورده شود و در ادامه منبع [In Persian] افزوده شود.

 الف. منابع فارسی

منابع فارسی در قلم بی زر، سایز 13 و hanging 1cm همانند نمونه های زیر در فرمت APA ، نسخه هفتم تنظیم شود:

مقاله: الله کرمی، آزاد، امیری، ججت و طوفانی نژاد، احسان. (1396). چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی.  فناوری آموزش و یادگیری، 3(12)، 27-46. doi: 10.22054/jti.2020.1024.1029

درون متن: الله کرمی و همکاران (1395) یا (الله کرمی و همکاران، 1395)

کتاب: سیاسی، علیرضا. (1387). گزارش یک زندگی. تهران: اختران.

درون متن: سیاسی (1387) یا (سیاسی، 1387)

پایان نامه: صالحی، محمد. (1390). عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

درون متن: صالحی (1390) یا (صالحی، 1390)

مقاله همایش: فراستخواه، مقصود. (1396). استقلال دانشگاهی در ایران؛ پیش برنده‌ها و بازدارنده‌ها، مجموعه مقالات همایش ملی استقلال دانشگاه‌ها: چالش‌ها و راهبردها، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

درون متن: فراستخواه (1396) یا (فراستخواه، 1396)

ب. منابع لاتین (References)

 منابع لاتین در قلم تایمز، سایز 11 و hanging 1cm همانند نمونه ها در فرمت APA تنظیم شود:

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association

 •  Narrative citations: جکسون[1] (2019)
 • Parenthetical citations: (Jackson, 2019)

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

 • Narrative citation: هریس[2] (2014)
 • Parenthetical citation: (Harris, 2014)

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 6(72), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038

 • Narrative citations: سانچز و همکاران[3] (2017)
 • Parenthetical citations: (Sanchiz et al., 2017)

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States.  https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

 • Narrative citation: کاسیوپو[4] (2019)
 • Parenthetical citation: (Cacioppo, 2019)
 1. Jackson, L. M.
 2.  Harris, L.
 3. Sanchiz et al.
 4. Cacioppo, S

منابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌دهی به منابع فارسی و لاتین دانشگاه علامه طباطبائی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن تنظیم شوند. فایل شیوه نامه  تنظیم منابع درون متنی و منابع پایانی را از اینجا دریافت نمایید.

4. راهنمای نگارش مقاله

 •  مقاله ارسالی باید در جهت هدف های نشریه باشد. جنبة علمی و پژوهشی داشته باشد. حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهشهای نویسنده یا نویسندگان باشد و قبلاً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده باشد. 
 • ارسال مقالة تایپ شده (حداکثر 20 صفحة تایپ شده با برنامه word و ذخیره شده در قالب  word) به همراه فایل pdf مقاله( در فایل pdf اسامی نویسندگان حذف شده باشد) .
 •  در صفحه ابتدایی مقاله، عنوان و چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد. تاریخ‌های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به ترتیب از  Aتا Z ) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. چکیده در حدود 150 تا 200 کلمه به همراه واژه‌های کلیدی باشد.
 •  حداکثر تعداد واژگان متن اصلی مقاله 8000 واژه باشد (تعداد واژه‏ های چکیده جداگانه در نظر گرفته می‏شود).
 •   نویسنده‌/‌نویسندگان و سازمان‌/‌ سازمان‌های وابسته: پس از عنوان، نام پدیدآورنده(گان) نوشته می‌شود و وابستگی سازمانی آنها بیان می‌گردد. در ساختار جدید، فقط برای نویسنده مسئول ایمیل درج شود، ایمیل مندرج باید ایمیل سازمانی باشد. در صورتی که پدیدآورنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد. ترتیب نوشتن نام پدیدآورنده(گان) به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله است. در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده(گان) به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، و موارد مشابه خودداری کرد.

نکته مهم: در ساختار جدید انتشار مقاله، همه نویسندگان باید کد ORCID داشته باشند. برای دریافت کد ORCID می‌توانید به وب‌سایت ارکید به آدرس https://orcid.org/ مراجعه نموده و پس از ثبت نام در آن، به رایگان کد ارکید خود را دریافت نمایید. برای دسترسی به راهنمای دریافت کد ارکید اینجا کلیک نمایید.

 •  کلیه اعداد مندرج در فرمول‌ها، جداول و نمودارها به فارسی نوشته شود.
 •  رعایت کامل نحوه نوشتن فرمول‌های ریاضی براساس استانداردهای بین‌المللی است. برای نگارش فرمول در برنامه word به منوی insert زیرمنوی object گزینه microsoft equation 3 مراجعه شود.
 •  شکل هایی که در مقاله قرار داده می‌شود با کیفیت و مناسب برای چاپ باشد.
 •  جداول ارسالی عکس نباشد.
 • ممیزهای بکار برده شده در مقاله بصورت خط مورب باشد.
 •  الگوی صفحه آرائی بدین ترتیب رعایت شود: حاشیه از بالا، پایین، چپ و راست به ترتیب 4.6، 5.79، 4.5 و 4.5سانتیمتر و فاصله خطوط: 1 سانتیمتر(صفحه A4) باشد.
 •  نوع فونت و اندازه متن بدین ترتیب رعایت شود:

عنوان مقاله فارسی 15 Bold B Zar، اسامی نویسندگان فارسی       12Bold B compset، متن چکیده فارسی   11 Zar B ، تیترهای داخل متن  B Lotos 14، کلیدواژه  B Lotos 12، متن        13  B Zar، سرصفحه 10 B compset، پانویس فارسی       10  B Zar، پانویس لاتین         9 نازک Times New Roman، عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها     11 نازک B lotus، منابع فارسی         13 نازک B Zar، منابع لاتین           12 Times New Roman، چکیده‌ انگلیسی، تیتر چکیده انگلیسی            14Bold     Times New Roman، عنوان مقاله انگلیسی           14Bold Times New Roman، اسامی نویسندگان انگلیسی     12  نازک            Times New Roman، متن چکیده انگلیسی 11  نازک            Times New Roman.

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید. یک فایل اصل مقاله با مشخصات نویسندگان و یک فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری نمایید.

نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .

 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word

 دانلود فرم تعارض منافع به صورت فایل Word