نام نام خانوادگی مرتبه علمی Publons/Web of Science/Orcid وابستگی سازمانی
شیرین احمدنیا استادیار

0000-0003-3152-968X

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
ایرج اسدی دانشیار 0000-0003-2149-1091 گروه  شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران
محمد آیینی سایر   دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
ناصر برک پور استاد 0000-0002-2941-9812 گروه  برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران. ایران
علیرضا بندرآباد دانشیار

0000-0002-3059-9443

گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران واحد تهران مرکزی
مصطفی بهزادفر استاد 0000-0003-2882-694X  گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران
حمیدرضا پارسی دانشیار 0000-0002-6992-1823 گروه  برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
رضا پیروزی دکترای تخصصی   سازمان برنامه و بودجه استان تهران 
ستار پروین استادیار 0000-0001-6471-4668  دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
علی اکبر تاج مزینانی دانشیار 0000-0003-4379-3461 گروه برنامه ریزی رفاه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
نوین تولایی دانشیار 0000-0001-7867-3588 گروه  شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران
محمود جمعه پور استاد   گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقخه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
علی خاکساری رفسنجانی استاد

0000-0001-6523-6215

Publons

گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
رضا خیرالدین دانشیار 0000-0002-5511-1539 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
نینا خلیقی استادیار 0000-0003-4165-7861 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان.
احمد دراهکی استادیار 0000-0003-4115-6872 گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
مهرداد رحمانی استادیار 0000-0002-5323-9301 گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران
مجتبی رفیعیان استاد

0000-0001-7371-7617

Publons

گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
بهروز روستاخیز استادیار 0000-0003-1469-8844 پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
علی اکبر سالاری پور استادیار 0000-0002-9306-565X گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان
عزت الله سام آرام دانشیار 0000-0001-5460-6073 گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
احسان سیدابریشمی دانشیار 0000-0003-1334-5967 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد شیخی دانشیار   گروه برنامه ریزی اجتماعی و توسعه شهری ومنطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
مرجان شرفی استادیار 0000-0003-1915-2525 گروه  طراحی شهری، دانشکده  معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
محمدصالح شکوهی بیدهندی استادیار 0000-0002-8472-270X گروه  شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محمود شورچه سایر 0000-0001-7247-7738 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
اسماعیل صالحی دانشیار 0000-0002-1627-6277 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
محمود ضیایی دانشیار 0000-0001-8518-3640 دانشگاه علامه طباطبائی
الهام ضابطیان استادیار 0000-0002-4980-155X مرکز تحقیقات راه، مسکن و  شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، تهران. ایران
میترا عظیمی استادیار Publons گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
احمد غیاثوند دانشیار 0000-0003-4324-6556  گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
منصور فتحی دانشیار 0000-0001-9387-0643 گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل قادری استادیار   دانشکده مدیریت و جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی
رسول قربانی استاد 0000-0002-5000-2464 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مصطفی قلی پور دانشیار 0000-0003-0556-2611 گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 
علی اصغر کیا استاد    گروه آموزشی روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
خشایار کاشانی جو استادیار 0000-0001-9641-4782 گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
غلامرضا کاظمیان دانشیار 0000-0003-1708-5736 مدیریت دولتی و شهری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی
شهاب الدین کرمانشاهی استادیار 0000-0003-3549-4314 گروه آموزشی شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
خلیل کلانتری استاد   گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. تهران. ایران.
سهند لطفی دانشیار 0000-0001-9673-5658 گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز
غلامرضا لطیفی استاد

0000-0002-8120-2207

Publons

گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
ئسرین محمودپور استادیار 0000-0002-4208-4412 گروه  برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. تهران. ایران
عنایت اله میرزایی استادیار   گروه شهرسازی دانشگاه لرستان
هاشم مسدد استادیار 0000-0003-2955-1650 گروه طراحی صنعتی- دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد ملک پور دانشیار 0000-0001-9468-6127 گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی
امیررضا ممدوحی دانشیار 0000-0002-5339-9807 دانشیار عمران دانشگاه تربیت مدرس
محمد منتظری مربی 0000-0002-3014-3518 مربی دانشگاه علم و صنعت ایران
پریسا مهاجری دانشیار 0000-0001-7971-0678 گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی
سید یعقوب موسوی دانشیار 0000-0002-4088-1784  گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا
سحر ندایی طوسی استادیار 0000-0003-3755-0156 گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی
مائده هدایتی فرد استادیار

0000-0002-5478-2541

گروه  برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
login