آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 520
تعداد پذیرش 137
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 243
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 93

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 65243
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51257
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 176 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 315 روز
درصد پذیرش 26 %