اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 381
تعداد پذیرش 70
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 186
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 81

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 83
تعداد مشاهده مقاله 24698
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24067
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 175 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 242 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 204 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 113 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 457 روز
درصد پذیرش 18 %