اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 348
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 161
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 76

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 20137
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21286
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 187 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 208 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 117 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 456 روز
درصد پذیرش 14 %