آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 588
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 287
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 97

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 169
تعداد مشاهده مقاله 87720
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67683
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 144 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 166 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 96 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 277 روز
درصد پذیرش 27 %