آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 630
تعداد پذیرش 167
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 323
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 106

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 184
تعداد مشاهده مقاله 108729
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 92861
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 161 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 271 روز
درصد پذیرش 27 %