اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 284
تعداد پذیرش 38
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 69

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 21276
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19472
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 73 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 195 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 269 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 220 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 613 روز
درصد پذیرش 13 %