اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 319
تعداد پذیرش 44
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 153
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 74

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 58
تعداد مشاهده مقاله 18518
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 194 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 270 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 120 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 428 روز
درصد پذیرش 14 %