اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 269
تعداد پذیرش 34
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 67

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 44
تعداد مشاهده مقاله 19838
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18059
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 75 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 200 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 282 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 224 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 130 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 563 روز
درصد پذیرش 13 %