آدرس: تهران _ خیابان شریعتی _ سه راه ضرابخانه _ خیابان شهید گل نبی (خیابان کتابی) _ فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

تلفن دفتر فصلنامه:  22906061- 021          تلفن مستقیم دانشکده: 5-22223001       داخلی 303                            فکس:  22227075
آدرس ایمیل فصلنامه: urdp@atu.ac.ir
آدرس وب سایت: https://urdp.atu.ac.ir/
مدیر داخلی:  دکتر مائده هدایتی فرد
کارشناس فصلنامه: فاطمه سرکانی

فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image