نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عبدالرضا Karbassi دانشگاه تهران
وحیده ابراهیم نیا برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه آموزشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
حسن احمدی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای عضوهیات علمی دانشکده هنرومعماری، دانشگاه گیلان
شیرین احمدنیا دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
شیرین احمدنیا دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
حسن ایزدی گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
محمد سعید ایزدی استادیار دانشگاه بو علی سینا همدان
ایرج اسدی گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران
مهدی اصلان زاده گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
حسین ایمانی جاجرمی گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران
مهدی امیدی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
سعیده امینی گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
بهرام امین زاده گوهرریزی دکتری شهرسازی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
محمد آیینی شهرسازی
ناصر برک پور گروه آموزشی برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران. ایران
علیرضا بندرآباد دانشگاه آزاد تهران واحد تهران مرکزی
مصطفی بهزادفر ریس دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران
حمیدرضا پارسی گروه آموزشی برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
صدیقه پیری دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی
ستار پروین هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی
سامان پیشوایی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
علی اکبر تاج مزینانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر تقی پور گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان. ایران.
سیدحسن تقوایی گروه معماری منظر- دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتی
نوین تولایی گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران
فیروز جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
امیر جعفرزاده مدرس دانشگاه
محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبایی
محمود جمعه پور برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقخه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
علی جنادله دانشگاه علامه طباطبائی
شقایق چیت ساز موسسه آمزش عالی علوم شناختی
حسین حاتمی نژاد گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
کیومرث حبیبی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
غلامرضا حقیقت نائینی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه آموزشی برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر
علی خاکساری سردبیر فصلنامه
علی خاکساری رفسنجانی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمدامین خراسانی استادیار جغرافیا، دانشگاه تهران
رضا خیرالدین دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
نینا خلیقی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان.
احمد خلیلی دانشگاه علم و صنعت
مرتضی خلیلی
محمد رسولی استاد مدعو جغرافیا در دانشگاه شهید چمران تهران
مرجان رشوند گروه آموزشی جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران
محمود رضایی دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مجتبی رفیعیان گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
بهروز روستاخیز پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
مجید زارعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
احسان زارعیان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی زندیه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علی اکبر سالاری پور گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان
عزت الله سام آرام دانشگاه علامه طباطبائی
احسان سیدابریشمی دانشگاه تربیت مدرس
سمیه شالچی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد شیخی برنامه ریزی اجتماعی و توسعه شهری ومنطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
مرجان شرفی گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه هنر
اسماعیل شیعه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای استاد تمام ، گروه شهرسازی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمدصالح شکوهی بیدهندی گروه آموزشی شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محمود شهابی گروه آموزشی مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمود شورچه فاقد سمت و سازمان
حسن صادقی نائینی گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
اسماعیل صالحی دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
صادق صالحی دانشیار جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه مازندران
مهشید صحی زاده برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مظفر صرافی گروه آموزشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی
محسن صفاردزفولی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود ضیایی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشکده مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی
الهام ضابطیان برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، تهران. ایران
حمید ضرغام بروجنی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی طلاچیان استادیار شهرسازی و آمایش واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد
اسماعیل عالی زاد دانشگاه علامه طباطباوی
مسعود عالمی نیسی
میترا عظییمی گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
هوشمند علیزاده گروه شهرسازی . دانشگاه کردستان سنندج
احمد غیاثوند دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل قادری دانشکده مدیریت و جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی
مهشید قربانیان Department of Urban Studies, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran
مرتضی قلیچ دانشگاه قزوین
ایمان قلندریان گروه شهرسازی, دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.
مرتضی قورچی دانشگاه شهید بهشتی، هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی
علی اصغر کیا استاد گروه آموزشی روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
شهاب الدین کرمانشاهی گروه آموزشی شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
خلیل کلانتری گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. تهران. ایران.
عبدالحسین کلانتری دانشگاه تهران
حامد گوهری پور برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای استادیار دپارتمان مطالعات شهری کالج ووستر ایالت اوهایو
سهند لطفی دانشگاه شیراز
صدیقه لطفی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
غلامرضا لطیفی گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مریم محمدی گروه آموزشی طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. تهران، ایران.
مهدیه محمدتقی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
ئسرین محمودپور برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه آموزشی برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. تهران. ایران
حسن محمودزاده
آتوسا مدیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین میرزایی
هاشم مسدد گروه طراحی صنعتی- دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید مفیدی شمیرانی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. ایران.
بهزاد ملک پور برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی
امیررضا ممدوحی دانشیار عمران دانشگاه تربیت مدرس
پریسا مهاجری گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی
میثم موسایی دانشگاه تهران
محسن موسوی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
سحر ندایی طوسی
مرجان نعمتی مهر گروه آموزشی طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران
مائده هدایتی فرد برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
مژده هدایتی فرد مدرس دانشگاه الزهرا
جعفر هزارجریبی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
نیما ولی بیگ گروه مرمت معماری و شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان
نیما ولی بیگ دانشگاه هنر اصفهان
مجتبی ولی بیگی دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا
 

login