داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
وحیده ابراهیم نیا دانشگاه شهید بهشتی
حسن احمدی عضوهیات علمی دانشکده هنرومعماری، دانشگاه گیلان
شیرین احمدنیا هیات علمی
شیرین احمدنیا دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
حسن ایزدی دانشگاه شیراز
محمد سعید ایزدی استادیار دانشگاه بو علی سینا همدان
ایرج اسدی دانشگاه مازندران
حسین ایمانی جاجرمی گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران
مهدی امیدی
سعیده امینی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
بهرام امین زاده گوهرریزی دکتری شهرسازی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
ناصر برک پور
علیرضا بندرآباد استادیار دانشگاه آزاد تهران واحد تهران مرکزی
حمیدرضا پارسی دانشگاه تهران
صدیقه پیری دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی
ستار پروین هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی
سامان پیشوایی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
علی اکبر تقی پور استادیار دانشگاه دامغان
سیدحسن تقوایی گروه معماری منظر- دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتی
نوین تولایی شهرسازی دانشگاه مازندران
فیروز جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
امیر جعفرزاده مدرس دانشگاه
محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبایی
محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبائی
علی جنادله دانشگاه علامه طباطبائی
شقایق چیت ساز موسسه آمزش عالی علوم شناختی
حسین حاتمی نژاد دانشیار گروه جغرافیا انسانی دانشگاه تهران
کیومرث حبیبی دانشگاه
غلامرضا حقیقت نائینی دانشگاه هنر
علی خاکساری سردبیر فصلنامه
علی خاکساری رفسنجانی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدامین خراسانی استادیار جغرافیا، دانشگاه تهران
رضا خیرالدین دانشگاه علم و صنعت
مرتضی خلیلی
مرجان رشوند دانشگاه علامه
مجتبی رفیعیان گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی رفیعیان عضو هیئت علمی
بهروز روستاخیز استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
مجید زارعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
احسان زارعیان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی زندیه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علی اکبر سالاری پور استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
سمیه شالچی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
محمد شیخی برنامه ریزی اجتماعی و توسعه شهری ومنطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
اسماعیل شیعه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای استاد تمام ، گروه شهرسازی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمدصالح شکوهی بیدهندی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود شهابی
محمود شورچه فاقد سمت و سازمان
اسماعیل صالحی دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
صادق صالحی دانشیار جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه مازندران
مهشید صحی زاده دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مظفر صرافی دانشگاه شهیدبهشتی
محسن صفاردزفولی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشگاه علم و صنعت
محمود ضیایی
الهام ضابطیان پژوهشگر، مسئول مرکز تحقیقات شهرسازی
مرتضی طلاچیان استادیار شهرسازی و آمایش واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد
اسماعیل عالی زاد دانشگاه علامه طباطباوی
مسعود عالمی نیسی
میترا عظیمی 1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد غیاثوند دانشیار رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل قادری دانشکده مدیریت و جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی
مهشید قربانیان Department of Urban Studies, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran
مرتضی قلیچ دانشگاه قزوین
ایمان قلندریان شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی قورچی دانشگاه شهید بهشتی، هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی
شهاب الدین کرمانشاهی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تهران
خلیل کلانتری
عبدالحسین کلانتری دانشگاه تهران
حامد گوهری پور برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای استادیار دپارتمان مطالعات شهری کالج ووستر ایالت اوهایو
صدیقه لطفی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
غلامرضا لطیفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
مریم محمدی دانشگاه هنر
مهدیه محمدتقی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
نسرین محمودپور برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشگاه هنر
حسن محمودزاده
آتوسا مدیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین میرزایی
مجید مفیدی شمیرانی دانشگاه علم و صنعت
بهزاد ملک پور دانشگاه شهیدبهشتی
پریسا مهاجری گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی
میثم موسایی دانشگاه تهران
محسن موسوی دانشگاه مازندران
سحر ندایی طوسی
مرجان نعمتی مهر دانشگاه شهید بهشتی
مائده هدایتی دانشگاه علامه طباطبایی
مائده هدایتی دانشگاه علم و صنعت
جعفر هزارجریبی گروه تعاون و رفاه اجتماعی
مجتبی ولی بیگی دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا