سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر

فرانک پورامین؛ مصطفی بهزادفر؛ هادی رضایی راد

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، ، صفحه 157-189

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58862.1293

چکیده
  در دهه‌های اخیر، شهرنشینی و رشد سریع صنعتی شدن، سبب آزادسازی انرژی گرمایی زیاد و افزایش آلودگی هوا در ترازهای پایین جو شده و درنتیجه تغییرات زیادی را در کمیت‌های هواشناختی لایه مرزی جو شهری ایجاد کرده است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر سعی در بررسی عوامل مورفولوژی و کالبدی مؤثر بر تغییرات دمای شهری در کلان‌شهر تهران را دارد. روش پژوهش حاضر ...  بیشتر