احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان

سیدمحسن موسوی؛ سحر امینی گوهرریزی؛ هانیه لطفی پور؛ راضیه رهنما

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62453.1363

چکیده
  یکی از عوامل تقویت روابط بین افراد ایجاد تعاملات اجتماعی است و این‌یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی انسان‌ها در طول زندگی است. در شرایط وقوع پاندمی، افراد ترس و اضطراب فراوانی دارند که در محیط‌های شلوغ به ملاقات یکدیگر بپردازند، زیرا امکان به خطر افتادن سلامتی آن‌ها بالا می‌رود. هدف این پژوهش، بررسی امکان ایجاد تعاملات اجتماعی از ...  بیشتر