یادبود آقای دکتر اصغر عسکری خانقاه

غلامرضا لطیفی

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-16

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.14357

چکیده
  در آغازین بهار قرن جدید با غمی جانکاه روبرو شدیم و یکی از شریف ترین و پاک ترینمعلمان این دیار کهن را که استادی به غایت کمال و ادب و نیز شاعر، ادیب، سخنور و سخن دان ونویسنده ای متبحر بود را از دست دادیم، سخن از اصغر عسکری خانقاه اولین انسان شناس زیستیکشور و مردم شناسی تمام عیار بود، که در 15 فروردین ماه 1401 پس از یک دوره بیماری در سن84 سالگی ...  بیشتر

تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم)

محسن صادقی امینی؛ غلامرضا لطیفی؛ جعفر هزارجریبی؛ ابوتراب طالبی

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66615.1418

چکیده
  از مهم‌ترین اهداف طرح‌های تفصیلی، تأمین سرانه‌های استاندارد خدمات شهری در راستای رفع نیازهای شهروندان است. تحقق‌پذیری این طرح‌ها، موکول به انطباق با زمینه است که در یک جامعۀ اسلامی، الزامات خاص خود را طلب می‌کند. در آموزه‌های اسلام، پاسخ به نیازهای مادی و فرا مادی انسان مدنظر قرارگرفته و شهر به‌عنوان بستر حیات طیبه، باید این ...  بیشتر