مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز

موسی واعظی؛ اکبر اسمعیلی؛ توحید احمدی؛ هابیل خرمی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 99-131

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.20896.1063

چکیده
  بررسی وضعیت ترافیکی شهر شیراز و در کنار آن بررسی وضعیت توقفگاه‌ها و پارک‌سوارهای موجود در سطح این شهر جهت پاسخگویی به نیازهای موجود و آتی آن، ‌یکی از مسائل بسیار مهمی است که مشکل‌آفرین بوده و مسئولان شهری با آن درگیر هستند و با هدف رفع مشکلات موجود و پاسخ به نیازهای آتی، لزوم انجام مطالعات کارشناسی بر روی این مسئله آشکار می‌گردد. ...  بیشتر