امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد

امید جامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 167-203

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.21268.1065

چکیده
  مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه‌های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت‌های صنعتی در آن می‌باشد. چنین مدیریتی با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله «پیشگیری از آلودگی» یا «کمینه سازی پسماندها» در مبداء تولید، «بازیافت» و «استفاده مجدد» قابل اعمال است. تکنیک مورد ...  بیشتر