اثر بخشی مبلمان هوشمند در توسعه شهری و پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22054/urdp.2021.61428.1341

چکیده

یکی از مهم‌ترین محیط‌هایی که هر روزه افراد جامعه با آن در تعامل هستند، محیط های شهری است که برای رفاه حال افراد، با وسایلی در مکان های مناسب، مجهز شده اند. کیفیت محیط شهری، در توجه تؤام به جنبه های کیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشکیل دهنده آن ها نهفته است. در بسیاری از شهرهای پیشرفتۀ دنیا با تلفیق تکنولوژی و عوامل توسعه پایدار، سعی در مناسب سازی شهر برای بالا بردن کیفیت زندگی افراد جامعه شده است. در این مطالعه موردی و مقطعی، باستناد هدف اصلی تحقیق که ارزیابی نقش مبلمان شهری به عنوان یکی از المان‌های موثر در شهر هوشمند است، از طریق پرسشگری، تعداد 51 پرسشنامه‌ی تکمیل شده، حاصل شد که نتایج آن به کمک نرم افزار SPSSWin 23 آنالیز شد، این بررسی حاکی از این مهم‌است که هوشمند سازی شهری برای اکثر گروه های سنی و جنسی از اهمیت بالا برخوردار است. با توجه به موارد اخیر، طراحی شایسته مبلمان شهری هوشمند چه با سیستم اینترنت اشیا و چه بدون آن، میتواند به حصول درجات بالاتری از پایداری شهری، بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of smart furniture in urban development and social sustainability (Case Study: Metropolises of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Jafarnejad 1
  • Hassan Sadeghi Naeini 2
1 Master student of Industrial Design, Department of Industrial Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Industrial Design Dept., Iran Univ. of Science & Tech. (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important environments that people in the community interact with on a daily basis is urban environments that are equipped with devices in proper places for the well-being of people. The quality of the urban environment lies in paying full attention to the qualitative and quantitative aspects of urban elements and their components. In many developed cities around the world, by combining technology and sustainable development indicators, efforts have been made to adapt the city to improve the quality of life of people in the community. In this cross-sectional case study, based on the main purpose of the research, which is to evaluate the role of urban furniture as one of the effective elements in the smart city, 51 volunteer participants completed online questionnaires. The gathered data were analyzed by SPSSWin23. This study highlights the importance of urban intelligence for most age and gender groups. According to our results, proper design for smart urban furniture, with or without the IoT system, may lead to higher degrees of urban sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Smart City"
  • " IOT"
  • "Smart Furniture"
  • " Social Sustainability"