نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22054/urdp.2021.59868.1307

چکیده

شیوع ویروس کووید 19، شهرها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است که مهم‌ترین آن‌ها، به خطر انداختن پایداری و زیست‌پذیری محله‌های شهری است. اقدامات توصیه‌شده از سوی سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از شیوع این ویروس ازجمله فاصله‌گذاری فیزیکی و قرنطینه خانگی سبب ایجاد سازوکارهای جدیدی شده که زیست‌پذیری محله‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیر شیوع کووید 19 بر شاخص‌ها و عوامل زیست‌پذیری محله‌های شهری از دیدگاه ساکنین می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ روش‌شناسی، کمی است. این پژوهش بر مبنای نظر ساکنین و با استفاده از ابزار پرسشنامه در محله‌های منطقه 8 تهران انجام گردیده و با روش تحلیل عاملی اکتشافی، ده عامل بنیادی به ترتیب تبیین‌کنندگی موضوع، شامل سلامت و شادابی، تفریحات و سرگرمی، سکونت، حمل‌ونقل، بهداشت محیط، امنیت، اقتصاد و اشتغال، وضعیت فرهنگی، آموزش و هویت شناسایی شده است. از دیدگاه ساکنین، شیوع کووید 19 بیشترین تاثیر را بر عامل سلامت و شادابی با درصد تبیین-کنندگی 34/8 داشته است. در بین محله‌های منطقه 8، محله مدائن در شرایط شیوع کووید 19، از دیدگاه ساکنین نیازهای زیست‌پذیری افراد را بهتر برآورده کرده‌ است. این رتبه‌بندی به تفکیک عوامل در محله‌های منطقه 8 انجام‌شده که بیانگر اولویت مداخله در شاخص‌ها برای ارتقاء زیست‌پذیری محله‌ها بر اساس دیدگاه ساکنین است. درنهایت، بر مبنای اولویت هر یک از عوامل و مطابق با نظر ساکنین، پیشنهادهایی برای ارتقاء زیست‌پذیری محله‌ها در دوران شیوع کووید19 ارائه‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Residents' views of the Neighborhoods in the District 8 of Tehran about the Impact of COVID-19 outbreak on the Indicators and Factors of Livable Neighborhoods

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghorbanpour 1
  • saeed sedaghatnia 2
  • Seyed Abdolhadi Daneshpour 3

1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Department of urban planning, Architecture and urban planning Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

The outbreak of the covid-19 virus has faced cities with many challenges. The most important of which is endangering the sustainability and livability of urban neighborhoods. Actions recommended by the World Health Organization to prevent the outbreak of the virus, including physical distancing and home quarantine, have led to Create new mechanisms that have severely affected the livability of neighborhoods. The main purpose of this study is to analyze the impact of the outbreak of covid-19 on the livability indicators and factors of urban neighborhoods based on residents’ views. The methodology of this research is quantitative. This research is conducted using questionnaires of residents in the neighborhoods of District 8 of Tehran and ten basic factors were identified by using exploratory factor analysis, including health and pleasure, recreation and entertainment, housing, transportation, environmental health, security, economy and employment, cultural status, education and identity. Based on residents' views, The outbreak of the covid-19 had the greatest impact on health and pleasure with an explanatory percentage of 8.34. Among the neighborhoods of District 8, Madaen has better met the living needs of the residents based on their views during the outbreak of covid-19. This ranking has been done separately in the neighborhoods of District 8, which represents the priority of intervention of the indicators to improve the livability of the neighborhoods based on residents' views. Finally, based on the priority of each factor and residents' views, suggestions have been made to improve the livability of the neighborhoods during the outbreak of covid-19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liveability
  • Covid 19
  • Urban neighborhoods
  • factor analysis
  • Tehran