نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

افزایش جمعیت رو به رشد و تقاضای بیشتر در زمینه انرژی از یک ‌سو، گرم شدن کره زمین و در پی آن معضلات زیست‌محیطی، جنگل‌زدایی، تخریب لایه ازون و بروز مشکلاتی همچون خشکسالی از سوی دیگر توجه محققان را به روش‌هایی جدید برای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر جلب کرده است. احداث ساختمان‌های انرژی صفر در شهرهای ایران می‌تواند گام بزرگی در پیشروی اقتصادی و کاهش مشکلات آلودگی کلان‌شهرها باشد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی شهرهای مناسب ایران برای ساخت خانه-های انرژی صفر است. بدین منظور از روش دلفی فازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه استفاده شده است. با مصاحبه با متخصصین در زمینه معماری، شهرسازی، مدیریت انرژی و آشنا به احداث ساختمان‌های انرژی صفر و با در نظرگرفتن نتایج حاصل از تحقیقات پیشین و همچنین مشخصات شهرهای مختلف، شهرهایی که برای احداث خانه‌های انرژی صفر مناسب هستند انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، شاخص‌های لازم برای اولویت‌بندی شهرهای منتخب مشخص شده‌ و وزن آنها تعیین گردید. پس از آن با استفاده از روش‌های SAW، TOPSIS و VIKOR شهرها اولویت‌بندی شدند. نهایتا با استفاده از روش Copeland نتایج سه روش مذکور ترکیب و اولویت بندی نهایی شهرها مشخص شد. نتایج نشان داد شهرهای یاسوج، شیراز و تبریز و اراک شهرهای مناسبی برای ساخت خانه‌های انرژی صفر در ایران هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritizing suitable cities to construct zero energy buildings using MADM (Case study: Iran)

نویسندگان [English]

  • Aliyeh Kazemi 1
  • Parichehr Nouri 2
  • Sara Aryaee 3

1 Department of Industrial Management,, Faculty of Management,, University of Tehran, Tehran, Iran,

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Increasing demand for energy due to population growth along with global warming, which has led to numerous environmental issues, such as deforestation, destruction of the ozone layer, drought, storms, and floods have encouraged many researchers to seek new ways to utilization of clean renewable energies. The construction of zero energy buildings in Iranian cities can be a great step forward in economic development and reduction of pollution issues in metropolitan areas. The purpose of this study is to identify and prioritize suitable cities in Iran to build zero energy buildings. For this purpose, fuzzy Delphi method and multi-attribute decision making (MADM) methods have been used. The cities that are suitable for the construction of zero energy buildings were selected through interviews with individuals who are experts in the fields of architecture, urban planning, energy management and who are familiar with the construction of zero energy buildings, as well as considering the results of previous research and the characteristics of different cities. Then, using the fuzzy Delphi method, the necessary attributes to prioritize the selected cities were determined and their weight was determined. After that, the cities were prioritized using SAW, TOPSIS and VIKOR methods. Finally, using the Copeland method, the results of the three methods were combined and the final prioritization of cities was determined. The results showed that Yasuj, Shiraz, Tabriz and Arak cities are suitable cities to build zero energy buildings in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zero energy buildings
  • Iran
  • Fuzzy Delphi Method
  • multi-attribute decision making methods