نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر تهران، ایران

3 استادیار شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با شیوع کووید-19 در جهان اقدامات مختلفی برای کاهش تلفات و هزینه‌های ناشی از این همه‌گیری در کشورها انجام شد. برای کاهش شیوع، کاهش سفرهای روزانه و عدم حضور در محیط‌های شلوغ و بسته توصیه شد که هردو سبب کاهش تقاضای استفاده از حمل‌ونقل همگانی می‌شود. با حذف برخی سفرهای شغلی از سیستم حمل‌ونقل همگانی و تجربه سایر شیوه‌ها توسط شهروندان بیم آن می‌رود که روند بازگشت مسافران به سیستم حمل‌ونقل همگانی کند باشد. این عقب‌افتادگی در بلند‌مدت می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی و درنهایت کاهش دائمی سهم این سیستم در حمل‌ونقل شهری ‌شود. اطلاعات تراکنش کارت بلیت‌ها نشان می‌دهد که باوجود کاهش ابتلا به کرونا همچنان سهم قابل‌توجهی از تقاضای سابق حمل‌ونقل همگانی به این سیستم بازنگشته است. این مطالعه با استفاده از توزیع پرسشنامه برخط بین گروه‌های مختلف شغلی و سنی، تغییر شیوه‌ی سفر کاری افراد پس از شیوع کوویدـ 19 را بررسی می‌کند. بررسی نتایج یک نمونه 1050 تایی نشان می‌دهد هم‌زمان با شیوع کرونا سهم شیوه‌ی سفر حمل‌ونقل همگانی از سفرهای شغلی افراد کمتر از نصف شده است. این کاهش در بین زنان و مردان و بین دسته‌های متفاوت تحصیلات تقریباً یکسان ولی در گروه‌های مختلف سنی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of COVID-19 on the Usage of Public Transportation (Case Study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Khashayar Khavarian 1
  • Malihe Ghorbani 2
  • Fatemeh Kazemi 2
  • Mina Mirmasoumi 2
  • Shahabodin Kermanshahi 3

1 PhD candidate in Transportation Planning, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Master Student of Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran

چکیده [English]

With the spread of COVID-19 in the world, various measures were applied to reduce the number of fatalities. Reducing daily travel and avoiding crowded places were two important advices to limit the spread which decreased transit use. By shifting some work trips from transit and encouraging residents to use other modes, it is feared that the process of returning passengers to the transit will be slow. In the long term, this backwardness reduces investment in public transportation and share of this system from urban mobility. Ticket transaction information shows that a significant share of the former demand for transit has not returned to it even with decrease in number of infections. This study explores the shift in people's work travel habits following the epidemy of COVID-19 using an online questionnaire. Examining the results of a sample size of 1050 reveals that the proportion of business trips made by public transportation has been reduced to less than half. This decrease is almost the same between men and women and among different categories of education, but it is various in different age groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Work Trips
  • Mode change
  • Public Transportation
 
Abramson, David M., Elizabeth J. Fuller, and Melissa Wong. (2006). “Unanticipated Consequences of Pandemic Flu: Transportation Related Issues: A Preliminary Literature Review.” https://doi.org/10.7916/D8XH009M.
Aloi, Alfredo, Borja Alonso, Juan Benavente, Rubén Cordera, Eneko Echániz, Felipe González, Claudio Ladisa, et al., (2020). “Effects of the COVID-19 Lockdown on Urban Mobility: Empirical Evidence from the City of Santander (Spain).” Sustainability, no. 12. https://doi.org/10.3390/su12093870.
Bucsky, Péter. (2020). “Modal Share Changes Due to COVID-19: The Case of Budapest.” Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 8 (November): 100141. https://doi.org/10.1016/J.TRIP.2020.100141.
Burnett, Emma Jane. (2015). “Understanding Risk Perceptions and Responses of the Public, Healthcare Professionals and the Media : The Case of Clostridium Difficile.” University of Dundee. https://discovery.dundee.ac.uk/en/studentTheses/ce827691-9027-449b-98ae-50b32c44c14c.
Cartenì, Armando, Luigi Di Francesco, and Maria Martino. (2020). “How Mobility Habits Influenced the Spread of the COVID-19 Pandemic: Results from the Italian Case Study.” Science of The Total Environment 741 (November): 140489. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2020.140489.
Haas, Mathijs de, Roel Faber, and Marije Hamersma. (2020). “How COVID-19 and the Dutch ‘Intelligent Lockdown’ Change Activities, Work and Travel Behaviour: Evidence from Longitudinal Data in the Netherlands.” Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 6 (July): 100150. https://doi.org/10.1016/J.TRIP.2020.100150.
Hendrickson, Chris, Dist M Asce, Laurence R Rilett, M Asce, and Keith W Klaasmeyer Chair. (2020). “The COVID-19 Pandemic and Transportation Engineering.” Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 146 (7): 01820001. https://doi.org/10.1061/JTEPBS.0000418.
Hotle, Susan, Pamela Murray-Tuite, and Kunal Singh. (2020). “Influenza Risk Perception and Travel-Related Health Protection Behavior in the US: Insights for the Aftermath of the COVID-19 Outbreak.” Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 5 (May): 100127. https://doi.org/10.1016/J.TRIP.2020.100127.
Hu, Songhua, and Peng Chen. (2021). “Who Left Riding Transit? Examining Socioeconomic Disparities in the Impact of COVID-19 on Ridership.” Transportation Research Part D: Transport and Environment 90 (January): 102654. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2020.102654.
Lee, Minha, Jun Zhao, Qianqian Sun, Yixuan Pan, Weiyi Zhou, Chenfeng Xiong, and Lei Zhang. (2020). “Human Mobility Trends during the Early Stage of the COVID-19 Pandemic in the United States.” PLOS ONE 15 (11): e0241468. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0241468.
Muley, Deepti, Md Shahin, Charitha Dias, and Muhammad Abdullah. (2020). “Role of Transport during Outbreak of Infectious Diseases: Evidence from the Past.” Sustainability 12 (18): 7367. https://doi.org/10.3390/SU12187367.
Musselwhite, Charles, Erel Avineri, and Yusak Susilo. (2020). “Editorial JTH 16 –The Coronavirus Disease COVID-19 and Implications for Transport and Health.” Journal of Transport & Health 16 (March): 100853. https://doi.org/10.1016/J.JTH.2020.100853.
Perko, Tanja, Peter Thijssen, Catrinel Turcanu, and Baldwin Van Gorp. (2014). “Insights into the Reception and Acceptance of Risk Messages: Nuclear Emergency Communication.” Journal of Risk Research 17 (9): 1207–32. https://doi.org/10.1080/13669877.2013.875933.
Tirachini, Alejandro, and Oded Cats. (2020). “COVID-19 and Public Transportation: Current Assessment, Prospects, and Research Needs.” Journal of Public Transportation 22 (1): 1–34. https://doi.org/10.5038/2375-0901.22.1.1.
Troko, Joy, Puja Myles, Jack Gibson, Ahmed Hashim, Joanne Enstone, Susan Kingdon, Christopher Packham, Shahid Amin, Andrew Hayward, and Jonathan N. Van-Tam. (2011). “Is Public Transport a Risk Factor for Acute Respiratory Infection?” BMC Infectious Diseases 11 (January). https://doi.org/10.1186/1471-2334-11-16.
Vos, Jonas De. (2020). “The Effect of COVID-19 and Subsequent Social Distancing on Travel Behavior.” Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 5 (May): 100121. https://doi.org/10.1016/J.TRIP.2020.100121.