به سوی چارچوبی برای مفهوم‌پردازی از منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی

سمیه زندیه؛ مظفر صرافی

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.69943.1475

چکیده
  منفعت عمومی مفهومی پرمناقشه در نظریه‌های برنامه‌ریزی فضایی بوده است. این مناقشات، با دلالت بر نبود وفاق بر سر چیستی (و بود و نبود) مفهوم منفعت عمومی، منجر به توسعه‌ی نظریه‌های مختلفی در و درباره‌ی برنامه‌ریزی فضایی شده‌ و گاه تا جایی پیش رفته‌اند که مشروعیت برنامه‌ریزی را به چالش بکشند. این مقاله با تأکید بر ضرورت پرداختن به این ...  بیشتر

بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده‌های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب

غلامرضا کاظمیان؛ جمشید اکبری

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.60525.1322

چکیده
  حرکت از زندگی و معیشت کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و به تبع آن تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلانشهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع و سرمایه‌های توسعه مطرح نموده است. این تجمع و تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می‌تواند ...  بیشتر

بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی تهران)

خشایار خاوریان؛ ملیحه قربانی؛ فاطمه کاظمی؛ مینا میرمعصومی؛ شهاب الدین کرمانشاهی

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.68775.1459

چکیده
  با شیوع کووید-19 در جهان و همه‌گیری آن اقدامات مختلف در راستای کاهش تلفات و هزینه‌های ناشی از این همه‌گیری در کشورهای مختلف انجام شد. از توصیه‌های جدی برای کاهش شیوع، کاهش سفرهای روزانه و توصیه به عدم حضور در محیط‌های شلوغ و بسته بود. این دو توصیه به شکل همزمان سبب کاهش تقاضای استفاده از حمل‌ونقل همگانی شد. با حذف برخی سفرهای شغلی ...  بیشتر

طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران

محمد علی جلالی نسب؛ حسین ذبیحی؛ مهیار اردشیری

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.62759.1368

چکیده
  از منظر مدیریت شهری، حقوق شهری به عنوان زمینه عام و قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت در کنترل کمی و کیفی رشد شهرها و هدایت آن ها در مسیر مطلوب توسعه مطرح هستند.در شرایط موجود بخش اصلی مقررات شهرسازی، مقررات پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی هستند که به عنوان "مقررات خاص شهرسازی" قابل تعریف هستند. فقدان چارچوب های ...  بیشتر

جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه‌های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز)

اصغر مولائی؛ حمید غفاری

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66263.1410

چکیده
  هر پروژه عمران شهری که به اجرا درمی‌آید، صرف نظر از موضوع آن، آثار و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که این پروژه‌ها در بستر شهرهای ایرانی– اسلامی اجرا می‌شوند باید قواعد و هنجارهای مربوط به فرهنگ این شهرها نیز در اجرای این پروژه‌ها رعایت شود. یکی از مهم‌ترین هنجارهای شهرهای ایرانی– اسلامی، در نظرگرفتن احکام و اخلاق ...  بیشتر

شناسایی پیشرانهای استراتژیک موثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده نگاری در افق 1420

شیلان حیدرمنش؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ امیر گندمکار

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.67037.1425

چکیده
  نیاز به مقابله با پدیده فقر شهری در شهر آبادان و ایجاد توسعه پایدار بدون رویکرد توانمندسازی و شناخت فرصت ها و تهدیدها این مسیر در آینده به دست نخواهد آمد. توانمندسازی برای گروه‌های به حاشیه رانده شده دسترسی و کنترل بر منابع را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی پیشران های استراتژیک جهت برنامه ریزی های اصولی برای توانمندسازی فقر ...  بیشتر