نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

حمل و نقل بخش مهمی از توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. پایانه‌های مسافربری بین شهری تهران در طول سال میلیونها مسافر را جابه‌جا می‌کنند و از حین حیث سهم قابل توجهی در بخش حمل و نقل مدیریت شهری دارند. پایانه‌های شهر تهران علاوه بر فضای کالبدی خاصی که دارند فضای اجتماعی ویژه‌ای بر آنها حاکم است که منجر به جذب و حتی بازتولید آسیبها و ناپایداری‌های اجتماعی مختلف و متعددی شده است. این تحقیق در نظر دارد با رویکردی کیفی- اکتشافی و با استفاده تکنیک تحلیل مضمون مسائل، ناکارآمدیها و ناپایداریهای اجتماعی پایانه‌های شهر تهران را شناسایی و الگوپردازی نماید. شیوه‌ نمونه‌گیری از نوع هدفمند می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که پایانه‌های شهر تهران به دلیل ریسک‌فاکتورهایی چون ازدحام، ناپایداری عناصر و عوامل، گردش مالی زیاد، ورود و خروج شهری، خلاء قانونی در مدیریت و حتی مباحث اعتقادی به محلی برای آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده است. از سوی دیگر به دلیل ضعف نظارتها و فقدان مدیریت یکپارچه شهری موجب سرریز این آسیبها و ناپایداری‌ها به محلات همجوار و حتی درون اتوبوس شده است که در نهایت موجب بازتولید چرخه‌ی معیوب فضای ناپایدار و آسیب های اجتماعی پایانه‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of public spaces and social instabilities: A case study of passenger terminals in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohamadali Fateminia 1
  • Ali Khaksari 2

1 Assistant Professor of Sociology, Ministry of Science Research and Technology , Tehran, Iran.

2 Professor of Urban and Regional Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract: Transportation is an important part of sustainable urban development. Tehran intercity passenger terminals carry millions of passengers throughout the year and make a significant contribution to urban transportation and management. Tehran city terminals, in addition to their special physical space, are dominated by a special social space that has led to the production and even reproduction of various social harms and instabilities. The sampling method of this research is qualitative and judgmental. This research intends to identify and model the problems, inefficiencies and social instabilities of Tehran's terminals with a qualitative-exploratory approach and using thematic analysis technique. The findings of this study show that the terminals of Tehran have become a place for social harms due to risk factors such as congestion, instability of elements and factors, high turnover, urban entry and exit, legal vacuum in management and even religious issues. On the other hand, due to poor supervision and lack of integrated urban management, these damages and instabilities have overflowed to neighboring neighborhoods and even inside the bus, which has finally reproduced the vicious cycle of unstable space and social damage to the terminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public spaces
  • passenger terminals
  • social harms and social instabilities