نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اراضی عباس‌آباد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی و تپه‌های تاریخی شهر تهران است که از حدود 17 سال پیش، به منظور ایجاد قطب گردشگری و فرهنگی پایتخت ایران مورد برنامه‌ریزی و سپس بهره‌برداری قرار گرفت. با توجه به آغاز به کار حوزه‌های جدید فعالیتی در این مجموعه، تغییرالگوهای فراغتی و نیازهای شهروندان و نیز تعارضات مدیریتی به دلیل استقرار ارگان‌های مستقل در محدوده به نظر می‌رسد مدیریت موثر فعالیت‌های مجموعه در گرو توجه به تغییرات صورت‌گرفته و بازنگری نیازها و ظرفیت‌ها با توجه به شرایط حال حاضر است. در این راستا از طریق مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه‌های عمیق با ذینفوذان و ذیمدخلان و نظرسنجی از مراجعان به بخش‌های مختلف از طریق پرسشنامه در ماه‌ها و فصول مختلف طی یک سال، وضعیت بهره‌برداری از مجموعه بررسی شد و راهکارهای متناسب ارائه شد. اهم این راهکارها به لزوم افزایش تنوع و اختلاط عملکردی در مجموعه، افزایش نقش‌آفرینی اراضی در فعالیت‌های فرهنگی به ویژه با محوریت بخش خصوصی، تأمین شرایط اولیه آسایشی در فضاهای باز، ارتقاء شیوه‌های اطلاع‌رسانی و آوازه‌سازی و نیز ارتقاء زیرساخت‌های مدیریتی متناسب با بهره‌برداری اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating of Increasing Environment Quality Mechanisms and Optimal exploitation of Abbas Abad cultural ‎tourism area

نویسنده [English]

  • KHASHAYAR KASHANI JOU

Department of Architecture, Shahr- e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abbas Abad area is one of the most important natural capacities and historical hills of Tehran, which has been planned, developed and exploited in order to create a tourism and cultural hub of the capital of Iran from 17 years ago. Considering the start of new activity areas in this complex, changes in leisure patterns and citizens' needs, as well as management conflicts due to the establishment of independent organizations in the area, it seems that the effective management of the complex's activities depends on paying attention to the changes. In this regard, through documentary research, field observations, in-depth interviews with stakeholders and a survey of different group of visitors via questionnaires in different months and seasons during a year, the utilization status of the complex investigated and appropriate solutions were provided. The most important solutions is to increase diversity and functional mixing in the complex, increase the role of complex in cultural activities, especially with the focus on the private sector, providing basic comfort conditions in open spaces, improving the methods of informing. It also refers to upgrading management infrastructures in accordance with exploitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbas Abad area
  • optimal exploitation
  • urban space
  • cultural space
  • tourism Space