نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

کلانشهر تهران در سده گذشته با افزایش حدود بیست برابری جمعیت روبرو شده است، ازاین‌رو دچار مشکلات ترافیکی در غالب روزهای سال است. یکی از الزامات کاهش ترافیک، کاهش سهم سفرهای درون‌شهری با خودرو شخصی و تغییر به سایر مدهای حمل‌ونقلی است که این الگو در توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل عمومی به‌عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین افزایش مشکلات ناشی از ازدحام ترافیکی در شهرهای کشور، ضرورت توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی را بیش‌ازپیش آشکار نموده است. هدف پژوهش، ارزیابی، تحلیل و برنامه‌ریزی توسعه‌ی انجام‌شده در شعاع عملکرد ایستگاه مترو منیریه با معیارهای توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی، است. روش پژوهش توصیفی_تحلیلی است که ابتدا به شناسایی اصول توسعه با محوریت حمل‌ونقل عمومی می‌پردازد. سپس، مشخصات محدوده مطالعاتی با معیارهای توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی و استانداردهای موسسه سیاست‌های توسعه و حمل‌ونقل ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد ایستگاه منیریه استاندارهای لازم در جهت پیاده‌سازی این الگو را طی نکرده است به‌بیان‌دیگر، شهر در جهت خودرو محوری برنامه‌ریزی‌شده و خودرو نسبت به پیاده در ارجحیت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Method of Implementing TOD within the Catchment Area of Metro Stations: a Case Study of Monirieh Station

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Saremi 1
  • Peyman Omidi 2

1 Associate Professor of Urban Planning, Tarbiat Modares University ,Tehran,Iran

2 MA of Urban Planning, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran

چکیده [English]

The city of Tehran has experienced a significant population increase, approximately twenty times, in the last century. Consequently, it is plagued with traffic issues for most of the year. To alleviate congestion, one solution is to shift transportation mode shares from private motor vehicles to more sustainable modes, as proposed by Transit Oriented Development (TOD). The increasing traffic congestion problems in cities have made applying TOD more essential than ever. This research aims to evaluate, analyze, and plan development within the catchment area of Monirieh Metro Station based on TOD principles. The practical research methodology begins by introducing TOD principles and evaluating the characteristics of the study area according to ITDP standards. The results indicate that the catchment area of Monirieh metro station fails to meet TOD standards. In other words, the city planning prioritizes motor vehicles over pedestrians, suggesting a car-oriented approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transit-Oriented Development (TOD)
  • Metro Station
  • Catchment Area
  • Walking
  • Monirieh
 
استادی جعفری. مهدی (1398)، برنامه‌ریزی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی: ایستگاه راه‌آهن اصفهان. چاپ اول، تهران
آی‌تی‌دی‌پی. (2017)، استاندارد ‌توسعه حمل‌ونقل محور. ترجمه و تألیف: محمدرضا یاس‌کندی، پیام یزدی، زینب ملازاده (1399). تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
بدری، سیدعلی، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1382)، «ارزیابی پایداری: مفهوم و روش». تحقیقات جغرافیایی، تابستان 1382، شماره 2: 34-9
بهزادفر. مصطفی، ذبیحی. مریم (1390)،«راهنمای برنامه‌سازی حوزه‌های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی». باغ نظر، پاییز 1390، شماره 18: ص 50-39
تاجدار. وحید، اکبری. مصطفی (1388). «رهیافت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل عمومی شهرها»، دوفصلنامه تحلیلی، پژوهشی، معماری و شهرسازی جستارهای شهرسازی، زمستان 1387، شماره 26-27: ص 115-102
خاکساری. علی، طهماسبی تهرانی. شهرزاد (1391). «توسعه حمل‌ونقل همگانی محور»، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران.
خسروی. علی (1397)، «ارزیابی بافت کالبدی پیرامون ایستگاه‌های قطار شهری با رویکرد توسعه حمل‌ونقل عمومی محور، نمونه موردی: ایستگاه‌های منتخب خط یک قطار شهری مشهد». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شیراز، زمستان 1397
درستکار. احسان، ماجدی. احسان (1394)،«تحلیل کیفیت بازآفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا، نمونه مطالعاتی: میدان منیریه تهران». دوفصلنامه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، مرداد 1395، شماره 1: ص 39-29
رضازاده. راضیه (1382).«مطالعات اجتماعی در زمینه اثرات ایجاد ایستگاه‌های مترو در بافت شهر»، پژوهشکده نظر، تهران
سعیدنیا. احمد (1383)، کتاب سبز راهنمای شهرداری‌ها، جلد اول: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
سلطانی. علی، بحرانی‌فرد. زهرا (1390)، «توسعه معابر درون‌شهری؛ راه‌حل یا تشدید مشکل تراکم ترافیک»، فصلنامه علمی-ترویجی راهور، سال هشتم، شماره 16، ص 16-48
شماعی. علی، فخری پورمحمدی. افسانه، زنگانه. احمد (1396)، «ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران)». فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، پاییز 1396، شماره 3: ص 379-357
صیامی. قدیر، خانی‌زاده. محمدعلی، اختری تکله. اکرم (1394)، «به‌کارگیری رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل محور (TOD) درکاهش معضلات ترافیک (نمونه موردی: محله زنجان جنوبی در منطقه 10 شهرداری تهران)» فصلنامه علمی-ترویجی جاده، زمستان 1394، شماره 85: ص 272-257
عباس زادگان. مصطفی، رضازاده. راضیه، محمدی. مریم (1390)،«بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن». ماهنامه باغ نظر. سال هشتم، شماره 17: ص 58-43
عسگری‌تفرشی. حدیثه (1387). «کاربرد رویکرد توسعه حمل‌ونقل‌محور (TOD) در برنامه‌ریزی کاربری زمینه‌ای شهری نمونه مطالعه: ایستگاه مترو صادقیه». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
عطائی‌فر. علی (1391)، «بررسی کارایی سیستم حمل‌ونقل سریع اتوبوسرانی (BRT) چهارراه تهرانپارس-پایانه آزادی در پایداری شهر تهران» پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تابستان 1391
عمران‌زاده. بهزاد، قرخلو. مهدی، پوراحمد. احمد (1389)، «ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران». فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیای انسانی، پاییز 1389، شماره 73: ص 38-19
معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی (1399). آیین‌نامه طراحی معابر شهری. چاپ اول. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نظم‌فر. حسین، پیروزی. کریم (1388). «راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار شهری»، همایش ملی انسان، محیط‌زیست و توسعه پایدار، اسفند 1388
References
Abbas Zadegan. Mustafa, Rezazadeh. Razia, Mohammadi. Maryam. (2012), "Study on the concept of Transit Oriented Development and the position of Tehran's urban metro in it". Bagh Nazar monthly. Year 8, No. 17: pp. 43-58[In Persian]
Asgari, Hadise(2009). "The application of Transit Oriented Development (TOD) approach in urban land use planning, case study: Sadeghieh metro station". Master's thesis in urban planning, Tarbiat Modares University, Tehran[In Persian]
Ataifar, Ali (2012), "Evaluation of the efficiency of the bus rapid transit system (BRT) at the Tehran Pars intersection - Azadi terminal in the sustainability of Tehran city", master's thesis in urban planning, Islamic Azad University, Central Tehran branch, summer 2012[In Persian]
Badri, Seyyed Ali, Ruknuddin Eftekhari, Abdul Reza. (2003), "Sustainability Assessment: Concept and Method". Geographical Research, Summer 2012, No. 2: 9-34[In Persian]
Behzadfar Mustafa, Zabihi. Maryam. (2016), "Guide for planning urban areas in the framework of Transit Oriented Development ". Bagh Nazar, Fall 2018, No. 18: pp. 39-50[In Persian]
Belzer, D. & Autler, G. (2002). Transit Oriented Development: Moving From Rhetoric to Reality, A discussion paper prepared for the Brooking Institution Center on Urban and Metropolitan Policy and The Great American Station Foundation, Washington, DC. pp. 1-46.
Bernick, M. and Cervero, R. (1997). Transit Villages for the 21st Century, Mc Graw Hill, New York.
California Department of Transportation (2001). Factors for Success in California’s Transit-Oriented Development, Technical Advisory and Policy Steering Committee, Sacramento.
Calthorpe, P (1993). The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream, Princeton Architectural Press, New York.
Deputy Minister of Transport, Ministry of Roads and Urban Development (2021). Regulations for the design of urban roads. First Edition. Road, Housing and Urban Development Research Center[In Persian]
Dorostkar, Ehsan, Majdi. Ehsan. (2017), "Analysis of the quality of recreation of urban public space based on the satisfaction of space users, case study: Tehran's Monirieh Square". Biannual Journal of the Scientific Association of Architecture and Urban Planning of Iran, August 2017, Number 1: pp. 29-39[In Persian]
Federal Transit Administration (2002). "Transit oriented development and joint development in the United States: A literature review", Transit Cooperative Research Program, No.52, pp: 1-144.
Grave, Sigurd, (2004), Urban Transportation System, Downloaded from Digital Engineering Library at McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com).
Institute for Development and Development Policy, (2017). TOD Standard (Vol. 3). New York: ITDP
ITDP. (2017), transit-oriented development standard. Translated and compiled by: Mohammadreza Yaskandi, Payam Yazdi, Zeinab Molazadeh (2020). Tehran: Tehran Center for Studies and Planning. [In Persian]
Khaksari, Ali, Tahmasabi Tehrani. Shahrazad. (2013). " Transit Oriented Development ", the 11th conference of transport and traffic engineering in Iran[In Persian]
Khosravi. Ali. (2019), "Evaluation of the physical fabric around urban train stations with the approach of Transit Oriented Development, case study: selected stations of an urban train line in Mashhad". Master's thesis on urban planning, Shiraz University, winter 2019[In Persian]
Maryland Department of Transportation (2000):Report to Governor Parris N. Glendening. From the Transit-Oriented Development Task Force.
Nazmfar, Hossein, Pirouzi. Karim (2010). "Methods to achieve sustainable urban development", National Conference on Man, Environment and Sustainable Development, March 2010[In Persian]
Newman, P., Kenworthy, J. (2006), “Urban Design to Reduce Automobile Dependence”, Opolis: An International Journal of Suburban and Metropolitan Studies, Volume 2, Issue 1.
Omranzadeh, Behzad, Garkhlo. Mehdi, Pourahmad. Ahmad. (2010), "Evaluation and analysis of the efficiency of the BRT transportation system and public satisfaction with it in the metropolis of Tehran". Scientific-Research Quarterly of Human Geography, Autumn 2010, No. 73: pp. 19-38[In Persian]
Ostadi Jafari, Mehdi. (2019), Transit Oriented Development planning: Isfahan railway station. First edition, Tehran. [In Persian]
Rezazadeh. Razieh. (2004) "Social studies on the effects of creating metro stations in the city context", Nazar Research Institute, Tehran[In Persian]
Rodrigue, Paul J. Claude Comtois and Brian Slack, (2006), The Geography of Transportation Systems, Routledge, New York, U.S.
Saeednia. Ahmed. (2006), Green Book of Municipalities Guide, Volume I: Organization of Municipalities and Villages of the country[In Persian]
Shima'i. Ali, Fakhri Pourmohammadi. Afsane, Zanganeh. Ahmad. (2018), "Evaluation of the quality of life in urban areas (case study: District 11 of Tehran Municipality)". Urban Planning Geography Research Quarterly, Fall 2016, Number 3: pp. 379-357[In Persian]
Siamy, Qadir, Khanizadeh. Mohammad Ali, Akhtari Takle. Akram (2016), "Using the Transit Oriented Development approach (TOD) in reducing traffic problems (case Study: South Zanjan neighborhood in District 10 of Tehran Municipality)" Jade Science and Promotion Quarterly, Winter 2014, No. 85: pp. 272-257[In Persian]
Soltani. Ali, Bahrani Fard. Zahra. (2012), "Development of inner city roads; solving or worsening the problem of traffic congestion", Rahur scientific-promotional quarterly, 8th year, number 16, pp. 48-16[In Persian]
Speck, J. (2018). Walkable city rules: 101 steps to making better places. Island Press.
Tajdar, Vahid, Akbari. Mustafa. (2010). "International Approaches to Public Transportation in Cities", Analytical, Research, Architecture and Urban Planning Journal, Winter 2010, No. 26-27: pp. 102-115[In Persian]
 
 
استناد به این مقاله: صارمی، حمیدرضا.، امیدی، پیمان. (1402).  چگونگی پیاده‌سازی TOD در شعاع عملکردی ایستگاه‌های مترو، نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو منیریه تهران،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 8(25)، 155-194.
DOI: 10.22054/urdp.2023.58566.1286
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...