نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
فضاهای شهری دستخوش تغییرات شده و به­ لحاظ کالبدی و عملکردی دچار فرسودگی می‎شوند. در این راستا به ­منظور ارتقای کیفیت فضاهای شهری رویکردهای متعددی ارایه­­ شده، که برآیند سیر تکاملی آن‎ها بازآفرینی بوده­است. بازآفرینی شهری دربرگیرنده‎ی برنامه‎ هایی با اهداف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‎ محیطی می­باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از عوامل موثر بر کیفیت فضاهای همگانی که با موفقیت بازآفرینی شهری در ارتباط است، انجام می‎شود؛ لذا کوشش دارد ضمن دستیابی به مدلی مفهومی، مهم‎ترین ابعاد تاثیرگذار بر ارتقای بازآفرینی شهری ارایه دهد. ازنظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‎باشد. با استفاده از تکنیک مدل‎یابی معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم‎افزار AMOS به شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی فضاهای همگانی و میزان تاثیرگذاری آن‎ها پرداخته شده است. مطابق با نتایج تحلیل در میان مولفه‎ های بعد کالبدی، زیبایی (بارعاملی 983/0)، در مولفه‎های بعد اقتصادی، عدالت (با بارعاملی 964/0)، در مولفه‎ های بعد اجتماعی – فرهنگی، معنا و هویت (بارعاملی 00/1)، در نهایت از مولفه‎ های بعد زیست‎ محیطی، معنا و پاکیزگی (با بارعاملی 671/0) بیشترین تاثیر را دارند. با حذف مولفه‎ی آسایش سایر مقادیر آمارهای مستخرج از مدل نظری پژوهش نیزحاکی از انطباق خوب مدل است. مولفه‎ های انتخاب شده برای سنجش بازآفرینی فضای همگانی بوستان ولایت تهران از اعتبار لازم برخوردار بوده ­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Regeneration of Public Spaces: A Case Study of Velayat Bostan in Tehran

نویسندگان [English]

  • behnam pezeshki 1
  • Saeid piri 2
  • Alireza Estelaji 3
  • Hamidreza Sabbaghi 4

1 Ph.D. Candidate, Department of urban planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of urban planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Geography, Yadegar-e-Imam Khomeini, shahr –e- Ray branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of urban planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The regeneration of public spaces is an integral part of the urban regeneration process. By revitalizing existing public spaces or creating new ones, opportunities arise to enhance the quality of public spaces and strengthen the vitality and social life of cities. The aim of this research is to improve the quality of public spaces in Tehran's Velayat Park through an approach to urban regeneration. To achieve this goal, the most significant factors that contribute to urban regeneration have been identified, and a conceptual model has been presented. The Structural Equation Model (SEM) technique, employing AMOS software, was utilized to identify the factors affecting the recreation of public spaces and their communication and effectiveness. This study employed correlational research with library and survey information collection tools. According to the analysis results, among the physical dimension components, beauty had the highest factor coefficient (0.983); among the economic dimension components, justice had the highest factor load (0.964); among the socio-cultural dimension components, meaning and identity had the highest factor load (1.00); and finally, among the environmental dimension components, meaning and cleanliness had the highest factor load (0.671). Removing the comfort component from the other statistical values extracted from the model indicated good and suitable adaptation of the model. The selected components for measuring the regeneration of Velayat Park's public space in Tehran province were found to have adequate validity and could measure the research structure effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Urban Regeneration
  • Quality of Public Spaces
  • Structural Equation Modeling (SEM)
 
احمدی، حامد و شکری، هدی. (1397). بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تأکید بر رویکرد بهبود کیفیت فضاهای شهری، نمونه موردی: محله‎ی عامری اهواز، مطالعات عمران شهری. 2(6): 18-31.
ارزمانی، میثم، وطن‌پرست، مهدی، معتمدی، محمد. (1399). تحلیل بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد کالبدی مطالعه موردی: شهر بجنورد. شهر پایدار. 3 (2): 93-104.
استادغفاری، صدف. (1394). بازآفرینی شهری خوانایی-محور، رویکردی به تجدید حیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی. مطالعات شهری. 5(17): 29-40.
ایزدفر، نجمه، رضایی، محمدرضا، محمدی، حمید. (1399). ارزیابی بافت‌های ناکارآمد شهری بر اساس رویکرد بازآفرینی پایدار مطالعه‎ی موردی: بافت ناکارآمد شهر یزد، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 8(2): 327-345.
بنکدار، احمد، قرایی، فریبا. (1390). تغییر پارادایم‎ها در اصول طراحی شهری؛ از مؤلفه‌های کالبدی و اجتماعی و ادراکی به رهیافت مکان‎سازی. نامه معماری و شهرسازی. 3 (6): 51-70.
حسینی، علی، کهکی، فاطمه سادات، احدی، زهرا، (1400). تبیین اهمیت کیفیت مکان در بازآفرینی شهری با رویکرد آینده‌پژوهی، موردمطالعه منطقه‎ی 10 شهر تهران. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9(4): 957-980.
درستکار، احسان، ماجدی، حمید. (1395). تحلیل کیفیت بازآفرینی فضای عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا نمونه موردی میدان منیریه تهران، معماری و شهرسازی ایران، 7(1): 29-39.
رشیدپور، نازیلا، سعیدی رضوانی، نوید. (1394). مقایسه تطبیقی عوامل مؤثر بر موفقیت فضای عمومی (خیابان و پارک) در ذهن و رفتار شهروندان آنکارا و تهران با تأکید بر نقش نظام برنامه‎ریزی فضای عمومی. مطالعات شهری. 4 (14): 5-18.
سعیدی، مهدی، خیرالدین، رضا، بهزادفر، مصطفی. (1399). تبیین عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای عمومی مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر شهر تهران. شهر پایدار. 3 (2): 105-123.
سلامی، فرزانه، سرور، رحیم، عزت پناه، بختیار. (1400). جایگاه فضاهای عمومی در تحقق سیاست‌های بازآفرینی بافت‎های ناکارآمد مطالعه موردی محله امام‌زاده یحیی، جغرافی (انجمن جغرافیایی ایران). 19(68): 83-101.
سهندی، علی، شمس، مجید، سلیمانی، علی‌رضا. (1399). تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه‎ی پایدار شهرها نمونه موردمطالعه شهر خرم دره. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. 12(4): 763-773.
شجاعی، دلارام، پرتوی، پروین. (1394). عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع‌پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس‌های مختلف شهر تهران (نمونه موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقه 7 تهران). باغ نظر. 12 (34): 93-108.
شمشیری، سولماز، ایزدی، محمدسعید. (1394). بازآفرینی شهری از طریق ارتقای فضای عمومی: فضای عمومی به‌عنوان محرکی برای بهسازی شهری. سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعهی شهری.
عسکریان، رامین، خرم‎بخت، احمدعلی، عفیفی، محمدابراهیم. (1400). امکان‌سنجی تحقق‌پذیری نظام برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه‌ی بازآفرینی بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)، مطالعات ساختار و کارکرد شهری. 8(29), 193-211.
فاطمی، نرجس سادات، طبیبیان، منوچهر، (1398). رهیافتی بر معیارهای بازآفرینی فضاهای عمومی با تأکید بر رفتار اجتماعی شهروندان نمونه موردی: خیابان‌های شاخص حوزه‎ی میانی غربی شهر مشهد). آمایش محیط، 12(46): 177-198.
فصیحی، حبیب‌الله، موحد، علی، پریزادی، طاهر، عباسی، بابک. (1401). نقش بازآفرینی شهری در مطلوبیت فضاهای عمومی موردمطالعه: فضای عمومی حرم در شهرری. مطالعات ساختار و کارکرد شهری. 9(31): 51-67.
کارمونا، متئو، تیسدل، استیون، تنراک، هیت، تیم، (1394). مکان‌های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طراحی شهری، مترجمان اسماعیل صالحی، مهشید شکوهی، فریبا قرایی، زهرا اهری، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
لطفی، صدیقه، ساسانی‎پور، محمد. (1399). تحلیل نقش عوامل محیطی در امنیت فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: شهر شیراز، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی. 15(3): 745-758.
مؤذنی، کیمیا، رفیعیان، ایزدی، محمدسعید. (1398). ارزش‌گذاری مؤلفه‌ها و شاخص‌های بازآفرینی پایدار رود دره‌های شهری تهران، شهر پایدار، 2(4): 65-82.
نقی‎زاده، محمد، ثقه‌الاسلامی، عمیدالاسلام، بشیری، سعید. (1392). فرآیند طراحی فضاهای شهری بر مبنای اصول زیبایی نمونه موردی: میدان وحدت اسلامی تهران، مطالعات شهر ایرانی اسلامی. 11(3): 52-41.
هاشمی، الناز، علیمردانی، محمدسعید. (1399). بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت محور در بافت‌های شهری تاریخی ایران، مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری. 3 (10): 1-14.
یعقوبی، مهدی، شمس، مجید. (1398). بازآفرینی بافت فرسوده با رویکرد توسعه‎ی پایدار مطالعه موردی: شهر ایلام. شهر پایدار، 2(1): 63-77.
یوسف‎زاده، زهره، نوری کرمانی، علی، حاتمی نژاد، حسین، حسین‌زاده، محمدمهدی. (1399). بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد کیفیت زندگی در منطقه 15 تهران، جغرافیا (برنامهریزی منطقهای). 11(1): 753-774.
References
Attia, Sahar, and Ibrahim, Asma. (2018). “Accessible and inclusive public space: The regeneration of waterfront in informal areas”. Urban Research & Practice. 11(4): 314-337.‏
Awad, Jihad, and Jung, Chuloh. (2022). “Extracting the Planning Elements for Sustainable Urban Regeneration in Dubai with AHP (Analytic Hierarchy Process)”. Sustainable Cities and Society. 76: 103496.‏
Carra, Martina. (2022). “Can Urban Regeneration improve Walkability? A space-time assessment for the Tintoretto area in Brescia”. Transportation Research Procedia. 60: 394-401.‏
Cysek-Pawlak, Monika, and Pabich, Marek. (2020). “Walkability – the new urbanism principle for urban regeneration”. Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability. 14(2): 1-25.
Furlan, Raffaello. (2019). “the urban regeneration of west-bay, business district of Doha (State of Qatar): A transit-oriented development enhancing livability”.  Urban Management. 8(1), 667-671.‏
Gałkowski, Marcin, and Antosz, Patrycja. (2022). “The hidden boundaries of public space: Awareness of civil rights restrictions in privatized urban squares in Poland”. Cities. 103722.‏
Hassan, Ghada Farouk. (2021). “Regenerative urban heritage model: Scoping review of paradigms’ progression”. Ain Shams Engineering. 13(4).‏
Hoglhammer, Anna. (2018). “Factors affecting adolescents’ use of urban public spaces in their leisure time: an exploratory study from the city of Vienna”. Local Environment Justice and Sustainability. 23(8): 814-829.
Korkmaz, Cansu, and Balaban, Osman. (2020). “Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project”. Habitat International. 95: 102081.‏
Pellicelli, Gloria. (2022). “Urban regeneration as an opportunity to redesign Sustainable Mobility. Experiences from the Emilia-Romagna Regional Call”. Transportation Research Procedia. 60: 576-583.‏
Lopez-Contreras, Natalia. (2021). “Effects of an urban regeneration program on related social determinants of health in Chile: A pre-post intervention study”. Health & Place. 68, 102511.‏
Madanipour, Ali. (2019). “Rethinking public space: between rhetoric and reality”. Urban Design International24(1): 38-46.‏
Mandeli, Khalid. (2019). “Public space and the challenge of urban transformation in cities of emerging economies: Jeddah case study”. Cities. 95: 102409.‏
Lak, Azadeh, and Hakimian, Pantea. (2019). “Collective memory and urban regeneration in urban spaces: Reproducing memories in Baharestan Square, city of Tehran, Iran. City”. Culture and Society, 18, 100290.‏
La Rosa, Danielle. (2017). “Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy”. Landscape and Urban Planning.1 (157):180-192.
Osei, Gloria. (2020). “A Community-Driven Nature-Based Design Framework for the Regeneration of Neglected Urban Public Spaces”. In Sustainable Ecological Engineering Design: 65-81. Springer, Cham.‏
Roberts, Peter. (2017). Urban Regeneration (II Ed.). SAGE,.London
UN Habitat. (2017). Global public space programme. Nairobi: UN-Habitat.
 
References [In Persian]
Ahmadi, Hoda, and Shokri, Hamed. (2017). “Regeneration of worn-out urban fabric with an emphasis on the approach of improving the quality of urban spaces”. Case study: Ameri neighborhood of Ahvaz, urban development studies. 2(6), 18-31. [In Persian]
Arzamani, Meisam. (2020). “Analysis of Urban Regeneration in terms of Physical Dimension”. Case Study: Bojnourd City. Sustainable city, 3(2), 93-104. [In Persian]
Askarian, Ramin. (2021). “Feasibility of the integrated planning and management system for the regeneration of historical textures:” A case study on Tabriz Metropolis. Urban Structure and Function Studies8(29), 193-211. [In Persian]
Bonakdar, Ahmad, and Gharai, Fariba. (2011). “Paradigm Shift in Urban Design Principles; From Physical, Social and Perceptual Components towards a Place-Making Approach.” Architecture and Urban Planning, 3(6), 51-70.. [In Persian]
Dorostskar, Ehsan, and Majdi, Hamid. (2015). “Analysis of the quality of regeneration of urban public space based on the satisfaction of space users”. A case study of Tehran's Monirieh Square, Iran Architecture and Urban Development, 7(1): 29-39. [In Persian]
Izadfar, Najmeh. (2020). “Assessment of effective factors on the future of Inefficient Urban Tissue Based.” Case Study: Yazd. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 8(2), 327-345. [In Persian]
Hosseini, Ali. (2022). “Explaining the importance of place quality in urban regeneration with a futures studies approach.” The case study on District 10 of Tehran. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9(4), 957-980. [In Persian]
Rashidpour, Nazila, Saidi Rizvani, Navid. (2014). “Comparative comparison of factors affecting the success of public space (street and park) in the mind and behavior of citizens of Ankara and Tehran, emphasizing the role of public space planning system”. Urban studies, 4 (14): 5-18. [In Persian]
Salami, Farzaneh. (2021). “The place of public spaces in the implementation of policies for the reconstruction of dysfunctional tissues”: A case study of Imamzadeh Yahya (AS) neighborhood. Geography, 19(68), 83-101. [In Persian]
Sahandi, Ali. (2019). “An analysis of the role of urban regeneration in the sustainable development of cities the studied example of khoram dareh city”. Scientific and research quarterly of new approaches in human geography, 12(4), 763-773. [In Persian]
Shamshiri, Solmaz, and Izadi, Saeed. (2014). “Urban regeneration through the promotion of public space: Public space as a driver for urban improvement.” The third international congress on civil engineering, architecture and urban development. [In Persian]
Shojaee, Delaram, and Partovi, Parvin. (2015). “Analysis of Factors Affecting the Creation and Promotion of Sociability in Public Spaces in Different Scales of Tehran City” (Case studies: Two Neighborhoods and an Area in District 7 Tehran). The Monthly Scientific Bagh-e Nazar12(34): 93-108. [In Persian]
Fatemi, Narjes, and Tabiybian, Manouchehr. (2019). “An investigation of the criteria affecting the regeneration of public spaces with emphasis on citizens' social life”. A case study of Midwest zone of Mashhad, 12(46), 177-198. [In Persian]
Fasihi, Habib. (2022). “Investigating the Role of Urban Regeneration in the Desirability of Public Spaces”: A Case Study on Haram Public Space in Shahr-e Rey, Tehran, Iran). Urban Structure and Function Studies, 9(31), 51-67. [In Persian]
Hashemi, Elnaz, and Alimardani, Mohammad. (2019). Examining the dimensions of the conceptual framework of conservation-oriented regeneration in the historical urban contexts of Iran, urban design studies and urban researches. 3 (10): 1-14. [In Persian]
 Carmona, Mathew. (2015). “Public Places Urban Spaces The dimensions of urban design”. Translators: Salehi, Shokohi, Qaraei, Ahri, third edition, Tehran: University of Art. [In Persian]
Lotfi, Segeigheh, and Sasanipor, Mohammad. (2020). “Investigating Environmental Factors in Security of Urban Public Spaces Using Path Analysis Model A Case Study: Of Shiraz City”. Studies of Human Settlements Planning, 15(3), 745-758. [In Persian]
Moazeni, Kimia. (2020). “Valuation of Indices and Components of Sustainable Urban Regeneration of the River Valleys of Tehran City.” Sustainable city, 2(4), 65-82. [In Persian]
Naghi Zadeh, Mohammad. (2012). “The process of designing urban spaces based on the principles of beauty”. Case Study Vahdat Islamic Square in Tehran, studies of the Iranian Islamic city. 11(3), 41-52. [In Persian]
Ostad Ghafari, Sadaf. (2014). “Readability-oriented urban regeneration, an approach to form and content revival of the original construction.” Urban studies. 5(17): 29-40. [In Persian]
Saidi, Mahdi, (2020). “Explaining the effective factors in vibrant of public space”. Case study: Valiasr crossroad of Tehran City. Sustainable city, 3(2): 105-123. [In Persian]
Yaghoubi, Mahdi, and Shams, Majid. (2019). “Regeneration of worn-out tissue with a sustainable development approach”. Case Study: Ilam City. Sustainable city, 2(1), 63-77. [In Persian]
Yousefzadeh, Zohreh. (2021). “Regeneration of Urban Spaces with A Life Quality Approach in Region 15 of Tehran.” Geography (Regional Planning), 11(1), 753-774. [In Persian]
 
 
 
 
 
استناد به این مقاله: پزشکی، بهنام.، پیری، سعید.، استعلاجی، علیرضا.، صباغی، حمیدرضا. (1402). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران)،  فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 8(25)، 81-118.
DOI: 10.22054/urdp.2023.70691.1492
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...