بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه )

علی خاکساری؛ میترا عظیمی؛ ادریس خاکی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.48589.1171

چکیده
  به دنبال فراگیر شدن پارادایم‌های جدید در برنامه‌ریزی شهری مقوله اختلاط کاربری‌های زمین به عنوان اقدامی مهم جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری مطرح شده است. با توجه به مزایای متعدد اختلاط کاربری‌های زمین در یک منطقه شهری از جمله کاهش نرخ تولید سفر، کارشناسان در تلاشند با روش‌های گوناگونی تناسب اختلاط کاربری‌های زمین را ارزیابی ...  بیشتر