بررسی فضاهای نابرابر شهری در تهران (سال‌های 1375 تا 1390)

غلامرضا لطیفی؛ مژده باباگلی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22054/urdp.2015.2315

چکیده
  در پژوهش حاضر روند نابرابری‌های فضایی در تهران موردبررسی قرار می‌‌گیرد. برای بررسی فضاهای نابرابر شهری در تهران، توزیع شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا و رابطه آن‌ها مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. این شاخص‌ها از تحلیل ثانویه نتایج تفصیلی سرشماری‌های نفوس و مسکن و طرح‌های جمع‌آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در سال‌های 1375، ...  بیشتر