جایگاه فضای فیزیکی در شکل‌گیری حوزه عمومی مطالعه موردی بوستان نشاط در شهر کرمان

علی اصغر کیا؛ بهار زند رضوی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 149-169

https://doi.org/10.22054/urdp.2015.2317

چکیده
  حوزه عمومی، مفهومی است که به فضاها و فرآیندهای ارتباطات اجتماعی آزاد، به لحاظ سیاسی برابر و در عین‌ حال مستقل دلالت می‌کند. حوزه عمومی را قلمرویی از حیات اجتماعی دانسته‌اند که در آن می‌توان مسائل و موضوعات مورد علاقه را به بحث گذاشت. قلمرویی که در آن می‌توان اختلاف نظرات را از طریق بحث منطقی و نه توسل به جزمیات جاافتاده و یا با توسل ...  بیشتر