فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی

مهران علی الحسابی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی حسینی کومله

دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400) ، آذر 1398، ، صفحه 31-72

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59825.1306

چکیده
  شیوه انتخاب موضوع پژوهش دکتری تخصصی به‌ویژه در علوم انسانی و دانش‌های میان‌رشته‌ای نظیر معماری، برنامه‌ریزی و طراحی شهری همواره دغدغه پژوهشگران بوده است. باوجود منابع پراکنده روش‌شناختی، سرگردانی در طرح مسئله پژوهش به چشم می‌خورد و انتخاب موضوع عمدتاً با نگاه ترجمه‌ای به پیشینه علمی متعلق به بسترهای سرزمینی دیگر صورت می‌پذیرد. ...  بیشتر