ارزیابی کارآیی انرژی در مقیاس محله‌ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: محله یوسف‌آباد منطقه شش تهران)

اعظم ملائی؛ سعید کامیابی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.60081.1313

چکیده
  افزایش تقاضا برای انرژی و تأکید بر پایداری محیط‌زیست، باعث ایجاد انقلابی در زیرساخت‌های انرژی موجود در محیط ساخته است. به موازات آن، سیستم‌های انرژی توزیع شده بیشتری، به‌سرعت در حال ظهور هستند. این تغییرات به‌طور حتم بر طراحی، بهره‌برداری و مدیریت ساختمان‌ها تأثیر می‌گذارد. در این مقاله باهدف ارزیابی کارآیی انرژی در مقیاس محله‌ای ...  بیشتر