الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران)

زهرا ثروتی؛ غلامرضا لطیفی؛ علی سلطانی؛ هانیه صنایعیان

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62607.1367

چکیده
  روند توسعه طی 50 سال گذشته دارای اثرات مثبت و منفی زیادی روی جوامع شهری سراسر جهان داشته است. یکی از نگرانی‌های قابل‌توجه افزایش مداوم درجه حرارت شهری تحت عنوان جزیره حرارتی شهری می‌باشد. جزیره حرارتی همانند چتری از هوا می‌باشد که اغلب روی مناطق ساخت‌وساز شده شهر قرار داشته و دمای درون آن گرم‌تر از هوای اطرافش می‌باشد. در دهه‌های ...  بیشتر