بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی - مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران

محمد کاظمی؛ عالیه کاظمی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62895.1371

چکیده
  مدل­های ارزیابی آسایش حرارتی برای تعیین شرایط حرارتی قابل­قبول محیط همچون محدوده دما، رطوبت و جریان هوا بکار می­روند. میزان سوخت­وساز بدن و پوشش افراد، عوامل مختلف محیطی همچون دما و رطوبت و عوامل روان‌شناختی بر ارزیابی آسایش حرارتی تأثیر می­گذارند. اغلب، دشواری اندازه­گیری عوامل روان‌شناختی باعث نادیده گرفتن آن‌ها ...  بیشتر