واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد

احسان ارشادسرابی؛ عاطفه دهقان؛ اسماعیل شیعه

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 141-172

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62387.1361

چکیده
  امروزه برنامه­های توسعه­شهری بواسطه واگرایی و جدایی­گزینی مولفه­ها و گروه­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صاحب­نفوذ و قدرت در قلمروهای­سرزمینی، کنترل کمی بر مولفه­ها و نیروهای شکل­دهنده خود دارند، بطوریکه فرآیند قدرت در مجموعه­شهری باعث حذف­تدریجی گروه­ها و منافع غیر متشکل به نفع گروه­های مسلط می­باشد. در ...  بیشتر