ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری)

محمدحسین قادی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی؛ ولی عابدی بیزکی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.64287.1387

چکیده
  گسترش شهرها به‌واسطه‌ی افزایش میزان شهرنشینی به امری ضروری تبدیل‌شده و وابستگی به‌وسیله نقلیه و به‌تبع آن گسترش شبکه‌های حمل‌ونقلی را به یک ضرورت، و نه یک انتخاب تبدیل کرده است. همین موضوع سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در محلاتی که راه‌های جدید از آن عبور کرده‌اند، می‌شود. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیرگذاری پروژه تکمیلی کنارگذر ...  بیشتر