شناسایی و اولویتبندی شهرهای مناسب برای ساخت خانههای انرژی صفر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه (موردمطالعه: ایران)

عالیه کاظمی؛ پریچهر نوری؛ سارا آریایی

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401، ، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.65055.1397

چکیده
  افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر در زمینه انرژی، گرم شدن کره زمین و معضلات زیست‌محیطی، جنگل‌زدایی، تخریب لایه ازون و بروز مشکلاتی همچون خشک‌سالی توجه محققان را به روش­هایی جدید برای استفاده از انرژی­های تجدید­پذیر جلب کرده است. احداث ساختمان‌های انرژی صفر در شهرهای ایران می­تواند گام بزرگی در پیشروی اقتصادی و کاهش مشکلات آلودگی ...  بیشتر