اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه جوامع محلی

منا صبورجنتی؛ ایمان قلندریان

دوره 7، شماره 23 ، دی 1401، ، صفحه 87-120

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.69232.1466

چکیده
  توانمندسازی همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی مطرح بوده و می‌تواند باتوجه به زمینه موجود به شکل‌های متفاوتی انجام شود. برخی از بافت‌های شهری کم برخوردار که نیاز به توانمندسازی در آن به‌صورت جدی وجود دارد، دارای پتانسیل‌های بکر طبیعی برای اکوتوریسم هستند. اکوتوریسم، در عین ایجاد ...  بیشتر