بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران)

خشایار خاوریان؛ ملیحه قربانی؛ فاطمه کاظمی؛ مینا میرمعصومی؛ شهاب الدین کرمانشاهی

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.68775.1459

چکیده
  با شیوع کووید-19 در جهان اقدامات مختلفی برای کاهش تلفات و هزینه‌های ناشی از این همه‌گیری در کشورها انجام شد. برای کاهش شیوع، کاهش سفرهای روزانه و عدم حضور در محیط‌های شلوغ و بسته توصیه شد که هردو سبب کاهش تقاضای استفاده از حمل‌ونقل همگانی می‌شود. با حذف برخی سفرهای شغلی از سیستم حمل‌ونقل همگانی و تجربه سایر شیوه‌ها توسط شهروندان ...  بیشتر