مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا

حسن صادقی نائینی؛ زهرا دهقانی؛ حمیده ترابی؛ ناصر کلینی ممقانی؛ زهرا کاویان

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.67563.1432

چکیده
  شیوع کرونا باعث تغییر در سبک زندگی و رفتار مردم شد. این تغییرات در حوزه‌های مختلفی نظیر حمل‌ونقل رخ داد. در زمینه حمل‌ونقل درون‌شهری، گزینه‌های مختلفی شامل سیستم حمل‌ونقل عمومی، شخصی و دوچرخه وجود دارد که کشورهای مختلف رفتارهای متفاوتی در میزان استفاده از آن‌ها قبل و بعد از کرونا داشتند. هدف از این پژوهش، سنجش تأثیر کووید-19 بر ...  بیشتر