برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل

مانا وحیدبافنده؛ جواد ایمانی شاملو؛ ملیکا فدوی؛ نیلوفر سلطان وش

دوره 8، شماره 26 ، مهر 1402، ، صفحه 179-222

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.71200.1502

چکیده
    همه گیری کرونا با کاهش شدید تقاضا، چالش بسیار بزرگی را برای سیستم حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرد. بر همین اساس باید سیاست‍ها به گونه ایجاد شوند که خطرات احتمالی، سلامتی مسافران را تهدید نکند. درحالی‌که درک علمی و جمعی در ارتباط میان این دو حوزه در حال افزایش است اما نبود بررسی جامع از تحقیقات فعلی با تمرکز بر سیاست‍گذاری درست، امری ...  بیشتر