نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی آمل)

حسن سجاد زاده؛ فائزه محمدی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.7260

چکیده
  فضاهای باز شهری مانند خیابان به‌عنوان مهم‌ترین مکان برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی‌گاه حیات مدنی شهر و محل وقوع رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می‌آیند.. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به‌عنوان مسیری برای گذر می‌نگرند به‌جای این که فضاها آن‌ها را به مکث و مراودت ...  بیشتر