برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی احداث کتابخانه (کافه کتاب) محله ده ونک در شهر تهران

احمد غیاثوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.72987.1539

چکیده
  امروزه توجه به رشد و توسعه کتاب و کتابخوانی یکی از شاخص‌های توسعه فرهنگی یک جامعه محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی احداث کتابخانه در سطح محله ده ونک شهر تهران انجام شده است. با عنایت به رویکرد انسانی ـ محیطی، می توان سه تغییرات مداخله ای شامل: اجتماع محلی، فرصت‌های فراغتی و رفتار کتابخوانی مورد ...  بیشتر

رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها

مهرناز امین آقایی؛ احمد غیاثوند

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57366.1269

چکیده
  شهروندی به‌عنوان پویاترین شاخص جامعه مدرن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف توصیف انواع رفتارهای شهروندی فعال مردم شهر تهران انجام‌گرفته است، همچنین سعی شده ابعاد و رفتارهای شهروندی فعال در شهر تهران برحسب متغیرهای زمینه‌ای تحلیل آماری شوند. این مطالعه به روش پیمایش انجام‌شده و جامعه آماری آن را «کلیه افراد 15 ...  بیشتر

بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی‌های دیواری (مطالعه تجربی منطقه 19)

احمد غیاثوند

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 67-98

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.27469.1082

چکیده
  با عنایت به توسعه و گسترش گرافیک محیطی در سطح فضاهای عمومی شهر، مطالعه حاضر به بررسی نگرش مردم منطقه 19 شهر تهران نسبت به وضعیت نقاشی‌های دیواری پرداخته است. برای بررسی نگرش افراد از نظریه «محرک ـ پاسخ» استفاده گردیده، که تحت تأثیر سه فرایند میزان توجه (دقت)، وضعیت ادراک و میزان پذیرش می‌باشد. در این میان نیز می‌توان آثار عملکردی، ...  بیشتر