بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج

ژیلا سجادی؛ روناک اردلانی؛ رضوان ماندگار؛ عین الله جمالی حاجی حسن سفلی؛ کمال رسولی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1398، ، صفحه 147-179

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.53302.1223

چکیده
  وسعت بافت‌های تاریخی و فرسوده در ایران و کم‌توجهی به لایه‌های اجتماعی در تشخیص این‌گونه بافت‌ها، لزوم پرداختن به حوزه‌های اجتماعی و مکان را روشن می‌سازد. رویکرد اخیر، «بازآفرینی شهری» است که دید جامعی به بافت‌های تاریخی و حفاظت آن دارد. هدف این پژوهش بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد بازآفرینی ...  بیشتر