بررسی اصول موثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان به شیوه محدوده محور در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

2 استاد معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی، تهران

چکیده

با کاهش فعالیت خارج از خانه کودکان در شهرهای امروزی، کشف رابطه عامل های محیطی با تحرک مستقل کودکان مد نظر است. مطالعات کیفی این حوزه با اتکاء به تعاریف، مدل ها و نظریات غیر اثباتی سعی در ارایه اصول هنجاری دارند. این در حالی است که در پژوهش های مکان- محور با اتکاء به مشاهدات رفتاری و داده های محیطی قابل اندازه گیری، کشف اصول موثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان میسر شده است. بنابراین این سوالات مطرح می شود که؛ محدوده های تحرک مستقل کودکان در شهر و اصول ارتقاء دهنده تحرک مستقل کودکان کدامند؟. با تحلیل 1896 مکان رفتاری- ادراکی، 9 محدوده منتخب تحرک مستقل کشف و 4 اصل مرتبط با ارتقاء تحرک مستقل کودکان استخراج شده اند. توجه به سیاست های توسعه مسکن، توسعه فضای سبز، مزیت زمین های بلااستفاده حاشیه شهر و تنوع کاربری ها چهار اصل اکتشافی موثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of principles affecting children’s independent mobility by zone- based method in Ilam

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagheri 1
  • Esmaeil Zarghami 2
1 Ph.D of Architecture, Shahid Rajai University, Tehran, Iran
2 Professor of Architecture and Urban Plnning, Shahid Rajai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In normative studies, which provide qualitative result to promote children's independent mobility (CIM), enough attention is not paid to the attitudes of children, parents, and experts. Positive research that investigates children's independent mobility using measuring instruments, the researcher understanding of the study context and perceptual characteristics of children and parents is limited. The present study aims at investigating the variables of children's independent mobility using exploration and confirmatory methods, respectively. Analysis of 1896 behavioral places made possible discovering 9 selected range of independent mobility and 4 principles related to the promotion of children's independent mobility . Expert attitudes were assessed by Delphi technique and the exploratory principles were ranked by Shannon’s entropy. Factor analysis was used to confirm the effect of 5 factors on improving children's independent mobility (N= 204). The housing type, number of floors, level of residency, street type, green-space, perceived safety and gender differences were variables related to children's independent mobility .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children’s Independent mobility
  • Place-based study
  • Behavioral-perceptual place
  • Ilam