نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی. مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اوقات فراغت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است. حکومت‌ها در تلاشند با ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی، فضای سالمی برای برآوردن این نیاز فراهم نمایند. در همین راستا شناسایی عوامل مؤثر در جهت افزایش تقاضای فضای فرهنگی در اجرای موفق این مراکز و درنتیجه رضایت شهروندان نقش مهمی دارد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است: ساخت تئاتر شهر کرج چه تأثیراتی را در پی خواهد داشت و چگونه می‌توان از تأثیرات منفی احتمالی کاسته و بر تأثیرات مثبت آن افزود؟ رویکرد روشی این پژوهش، ترکیبی و برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کمی و کیفی استفاده‌شده است. در راستای اهداف پژوهش، تأثیراتی شناسایی شده در 5 بعد اجتماعی، فرهنگی، محیطی- کالبدی، اقتصادی و روانشناختی دسته‌بندی و با بهره‌گیری از نظرات متخصصان (روش دلفی) اهمیت هر یک از متغیرها مشخص شده است. تنش فرهنگی، طولانی‌شدن فرایند ساخت، متکدیان و کودک‌کار، تغییر طراحی و غلبه کاربری تجاری، مخالفت برخی نهادها و سازمان‌ها، افزایش هزینه ساخت و نگهداری، سرقت و دزدی، افزایش اجاره‌بهای مسکن، آلودگی هوا و صوتی، تجمع ارازل و اوباش، انحصار فضا به نفع گروهی خاص و کاهش امنیت (رتبه حداکثری)، افزایش دستفروشی، نزاع و درگیری، و کاهش احساس تعلق اجتماعی (رتبه بالا) و خالی از سکنه شدن محله و کاهش رضایت شهروندی (در رتبه معتدل) به‌عنوان مخاطرات این پروژه شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social Impact of Building Cultural and Artistic Collections (Case example: Karaj City Theater)

نویسندگان [English]

  • Hadi Barghamadi 1
  • Simin Zamani 2

1 PhD in Sociology. The Center for Social Impact Assessment. Institute for humanities and social studies . (ACECR).Tehran, Iran

2 PhD Candidate in Sociology, Shiraz University. Shiraz , Iran

چکیده [English]

Leisure and recreation are an integral part of the daily life. Governments should provide a healthy environment to meet this need by creating recreational and cultural centers. This research tries to identify the possible effects of the construction of the city theater [before the action] by looking into the future. Therefore, this research seeks to answer the question, what effects will the construction of Karaj city theater have and how can we reduce possible negative effects and increase its positive effects? Is. The methodological approach of this research is a combination, and quantitative and qualitative methods were used to collect data and information. In line with the objectives of the research, the effects identified in 5 social, cultural, environmental-physical, economic and psychological dimensions have been categorized and the importance of each variable has been determined by using the opinions of experts (Delphi method). Cultural tension, the prolongation of the construction process, the presence of prostitutes, beggars and child labor, the change of design and the predominance of commercial use, the opposition of some institutions and organizations, the increase in the cost of construction and maintenance, robbery and theft, the increase in housing rent, air pollution and noise, gathering of criminals and mobs, monopolization of space for the benefit of a certain group and reduction of security, increase in hawking, quarrels and conflicts, and decrease in the sense of social belonging and depopulation of the neighborhood and decrease in citizen satisfaction has been identified as the risks of this project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Impact Assessment (SIA)
  • The Cultural and artistic collection
  • The theater hall
  • Karaj